Laatste update: 14-01-2022

Vanaf zaterdag 15 januari zijn de regels voor binnensporten op abonnement basis veranderd. Voor abonnementhouders betekent dit dat er onder voorwaarden weer binnen getraind kan worden, ook in groepsverband. Dit zijn de spelregels:

 • Binnensporten is weer toegestaan, ook in groepsverband. Er is geen beperking in de groepsgrootte binnen de zalen.
 • De 1.5m zal zo veel als mogelijk gewaarborgd worden, maar hierop is geen verplichting als de aard van de sport of revalidatie dit niet toelaat.
 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Trainingen zullen zo veel als mogelijk buiten worden voortgezet om het aantal contactmomenten te minimaliseren en zo veel als mogelijk abonnementhouders te kunnen voorzien in hun sportvraag.
 • Boot en Broersen hanteert een maximale groepsgrootte van 4 personen per beweegagoog.

De beweegagogen nemen deze week contact met u op om uw training zo goed als mogelijk vorm te geven.
Let op uw gezondheid en blijf in beweging.

Het mondkapje wordt door iedereen vanaf 13 jaar in de hal en de wachtruimtes gedragen. Hiervan mag worden afgeweken als dit uw gezondheid zou kunnen schaden (bijvoorbeeld als u al moeilijk adem kan halen vanwege COPD). De QR-code hoeft niet bij binnenkomst gescand te worden. Wel geldt er voor het betreden van de fitnesszalen een QR-scanning. Lees hierover meer bij het onderdeel QR code.

Gezondheidscheck

Pas onderstaande regels toe, ook als u volledig gevaccineerd bent (met geldige QR-code) voordat u naar onze praktijk komt. Twijfelt u, neemt dan contact op met het secretariaat: 0252421147

 1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 of meer van de volgende klachten?
 • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • U hoest.
 • U bent benauwd of kortademig.
 • U heeft verhoging of koorts.
 • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt. 

2. Heeft u corona?

 • Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

3. Bent u in quarantaine omdat u:

Geen afspraak bij ‘ja’

Bij 1 of meer keer ‘ja’ op bovenstaande vragen neemt u telefonisch contact op met het secretariaat en verplaatst u de afspraak.

QR-code

Wat zijn de regels voor de QR-code vanaf zaterdag 18 december voor fysiotherapie, groepsbehandelingen en trainen op sportabonnement?
Er wordt voor de QR-code onderscheid gemaakt tussen zorg en geen zorg.

 1. Voor zorg (fysiotherapie), en groepsbehandelingen onder begeleiding van een fysiotherapeut, geldt de 1.5 meter afstand (waar mogelijk). De QR-code hoeft niet gecontroleerd te worden.
 2. Binnen sporten (sporten op abonnement) geldt niet als zorg, daar is de QR-code verplicht. De 1.5 meter regel is ook van kracht.
 3. Buiten sporten op abonnement is mogelijk in groepen van 4, exclusief instructeur, hiervoor is géén QR-code nodig. De 1.5 meter regel blijft van kracht.

Wat als ik geen QR-code heb?

De praktijk begrijpt dat het soms niet mogelijk is om een geldige QR-code te laten zien en wil graag de zorg verlenen die u nodig heeft. Bespreek met uw therapeut bij de eerst volgende behandeling wat de mogelijkheden zijn.