De praktijk hanteert vanaf zaterdag 6 november 2021 de landelijke maatregelen. Het mondkapje wordt door iedereen vanaf 13 jaar in de hal en de wachtruimtes gedragen. Hiervan mag worden afgeweken als dit uw gezondheid zou kunnen schaden (bijvoorbeeld als u al moeilijk adem kan halen vanwege COPD). De QR-code hoeft niet bij binnenkomst gescand te worden. Wel geldt er voor het betreden van de fitnesszalen een QR-scanning. Lees hierover meer bij het onderdeel QR code.

Gezondheidscheck

Pas onderstaande regels toe, ook als u volledig gevaccineerd bent (met geldige QR-code) voordat u naar onze praktijk komt. Twijfelt u, neemt dan contact op met het secretariaat: 0252421147

  1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 of meer van de volgende klachten?

-U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).

-U hoest.

-U bent benauwd of kortademig.

-U heeft verhoging of koorts.

-U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt. 

2. Heeft u corona?

  • Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

3. Bent u in quarantaine omdat u:

Geen afspraak bij ‘ja’

Bij 1 of meer keer ‘ja’ op bovenstaande vragen neemt u telefonisch contract op met het secretariaat en verplaatst u de afspraak.

QR-code

Wat zijn de regels voor de QR-code vanaf zaterdag 6 november voor fysiotherapie, groepsbehandelingen en trainen op sportabonnement?
Er wordt voor de QR-code onderscheid gemaakt tussen zorg en geen zorg.

  1. Voor zorg (fysiotherapie), en groepsbehandelingen onder begeleiding van een fysiotherapeut, geldt de 1,5 meter afstand (waar mogelijk). De QR-code hoeft niet gecontroleerd te worden.
  2. Binnen sporten (sporten op abonnement) geldt niet als zorg, daar is de QR-code verplicht. De 1,5 meter regel geldt niet.

Een praktische oplossing

Onze fitnesszalen worden gebruikt door mensen die trainen op sportabonnement en voor mensen die voor zorg komen. Wij hebben er voor gekozen om ondanks de landelijke maatregel iedereen die de zaal betreedt te scannen op de QR-code.

Wat als ik geen QR-code heb?

De praktijk begrijpt dat het soms niet mogelijk is om een geldige QR-code te laten zien en wil graag de zorg verlenen die u nodig heeft. Bespreek met uw therapeut bij de eerst volgende behandeling wat de mogelijkheden zijn.