Praktijk niet bezoeken-maatregelen

  1. Heeft u nu Corona?
  2. Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
  3. Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
  4. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  5. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  6. Bent u in thuisisolatie?
  7. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Dragen van mondkapjes

In de wachtkamer is het op dit moment niet verplicht om een mondkapje te dragen. Samen met uw therapeut besluit u of het dragen van een mondkapje wenselijk is.