Lodaer Img

Dry needling

Wat is Dry Needling

Dry Needling is een techniek die zich richt op behandeling van klachten in het houdings- en bewegingsapparaat. Met Dry Needling worden spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) ontspannen via het gericht prikken met een niet-holle naald binnen de spier. Dry Needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd blijven zitten. Bij Dry Needling wordt een naald gebruikt waarmee kortdurend de spier wordt behandeld. Dry Needling werkt direct in op de spieren en is geen energiebehandeling. Hierdoor is het niet te vergelijken met acupunctuur.

Wat is een spierverharding en wat voelt u?

Een spierverharding is een pijnlijke plek in een spier, die naast lokale drukpijn, ook vaak (door u herkenbare) pijn op afstand kan veroorzaken. Dat is de reden dat u de pijn op een andere plaats voelt dan de plek waar wij de oorzaak van deze pijn vaststellen.

Spierverhardingen kunnen zich uiten in:

  • Pijn ter plekke in een spier, met of zonder uitstraling
  • Bewegingsbeperkingen en/of stijfheid
  • Verminderde spierkracht in de spier
  • Pijnklachten en pijnontwijkend gedrag
  • Reacties zoals transpireren, duizeligheid, licht in het hoofd, wazig zien, rillerig zijn of koude handen hebben

De behandeling

De behandeling is gericht op het deactiveren van de spierverhardingen. Via gericht prikken met een naaldje worden de spierverhardingen losgemaakt. Bestaan de klachten langer, dan zijn er meestal meer spieren bij betrokken. Vaak breiden de klachten zich dan uit naar andere spieren en langs de wervelkolom. U krijgt na de behandeling oefeningen voor thuis mee om de mobiliteit te onderhouden.

 Hoe voelt het aan?

Het inbrengen van het steriele naaldje is vaak niet pijnlijk. Als de spierverharding wordt aangeprikt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat geeft kortdurend een soort krampgevoel en kan gepaard gaan met wat lokale pijn en soms ook pijn op afstand. Daarna ontspant de spier zich meestal direct. Het kan ook voorkomen dat u wat gaat transpireren en dat u zich even vermoeid voelt, maar dat herstelt zich snel.

Wat kunt u voelen na een behandeling Dry Needling

Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (blauwe plek) aanvoelen. De eerste uren is dit het hevigst, ook aanspannen van de net behandelde spieren is dan pijnlijk. Na de nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, vooral de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Voordelen van Dry Needling

Hoewel de techniek van Dry Needling meestal als onprettig ervaren wordt, is hij zeer effectief om een snel herstel te bereiken. Directe ontspanning en herstel van de stofwisseling in de spier zelf, resulteren in een snelle pijnafname en functieherstel van de spier. Als de spieren ontspannen zijn, kan er gewerkt worden aan de mobiliteit van de gewrichten en aan het verbeteren van kracht en coördinatie. Dry Needling is dus geen zelfstandige therapie maar een techniek die onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling.

Team Dry Needling:

Wilt u een afspraak maken voor Dry Needling?        

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com