Lodaer Img

Ergotherapie

Samen Ergotherapie heeft veel expertise in huis, bijvoorbeeld op het gebied van behandelmethodes voor revalidatie na een breuk of een beroerte en behandeling bij Parkinson, MS, niet aangeboren hersenletsel of Chronisch pijn. De ergotherapeuten zijn gewend om nauw samen te werken met andere hulpverleners zoals (huis)artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen en verpleegkundigen. Ook worden de mensen in uw omgeving erbij betrokken, zoals familie, vrienden, mantelzorgers of thuiszorgmedewerkers. De ergotherapeuten zijn aangesloten bij verschillende netwerken, onder andere MS Netwerk, ParkinsonNet, Transmuralis CVA netwerk, Dementienetwerk, Langer Comfortabel Thuis netwerk (LCT). U kunt erop vertrouwen dat u in goede handen bent.

Ergotherapie

Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals koken, werken, aankleden of boodschappen doen. Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder er bij na te denken. Maar als dit functioneren moeizamer gaat, merkt u pas hoe ingewikkeld een handeling kan zijn. Ergotherapie helpt u met beperkingen en/of problemen in uw dagelijks handelen met als doel om (weer) zo zelfstandig en optimaal mogelijk te kunnen functioneren (Ergotherapie Nederland, 2015).

Ergotherapie kan een rol spelen bij:

•      Het in kaart brengen van de handfunctie na een beroerte of het inventariseren van valrisico’s in uw eigen woonomgeving.

•      Trainen/begeleiden van het handelen; denk hierbij aan rijlessen voor de scootmobiel of het zelfstandig aantrekken van uw steunkousen.

•      Adviseren van mantelzorgers, thuiszorg en/of andere betrokkenen

•      Begeleiden van een aanvraag voor woningaanpassingen, hulpmiddelen of andere voorzieningen. Ook kunnen wij de aanvraag voor u indienen.

Wat betreft WMO hebben wij goed contact met zorgverzekeraars, onafhankelijke aannemers en leveranciers van verschillende hulpmiddelen.

Neurologie

Een ergotherapeut kan u helpen als u problemen heeft bij uw dagelijkse activiteiten door:

•      Problemen in het denkvermogen: bijvoorbeeld als u moeite heeft met het goed uitvoeren van een activiteit, minder goed dingen onthoudt, de ruimte om u heen niet goed kunt zien, of bij gedragsveranderingen.

•      Vermoeidheid na hersenletsel: bijvoorbeeld als u moeite heeft met het afwisselen van activiteit en rustmomenten.

•      Lichamelijke problemen: bijvoorbeeld krachtsvermindering van arm of been, of gevoelsstoornissen in de hand.

Het effect van ergotherapie

Uit de praktijk is gebleken dat de inzet van ergotherapie aan huis, maakt dat de kwaliteit van leven wordt vergroot. Daarnaast is de kans groot, bij vroegtijdige inschakeling van de ergotherapeut, dat u niet opgenomen hoeft te worden in een zorginstelling. Ook ervaren thuis- en mantelzorgers verlichting in hun werkzaamheden.

Afspraak

Onze gespecialiseerde ergotherapeuten komen bij voorkeur aan huis in de gehele Duin- en Bollenstreek, Leiden, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten. Op deze manier kunt u praktische tips direct toepassen in uw omgeving. Tijdens de eerste afspraak zal de ergotherapeut een zo duidelijk en volledig beeld proberen te krijgen van de beperkingen en mogelijkheden die u heeft door middel van een intakegesprek. Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld in de vorm van doelen. Ergotherapie zit standaard voor tien uur per jaar in het basispakket van uw zorgverzekering, echter gaat het eerst van het gestelde eigen risico af. Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen zijn meer uren beschikbaar. Samen Ergotherapie heeft een contract met alle grote zorgverzekeraars. Om een afspraak te maken met de ergotherapeut heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Hoewel ergotherapie sinds januari 2012 rechtstreeks toegankelijk is, gaan zorgverzekeraars hier verschillend mee om. Vandaar onze keuze voor een verwijzing.

Samen Praktijk voor Ergotherapie

Telefoon: 06 23 40 58 26 Website: https://samenergo.nl/