Lodaer Img

Fysiotherapie

Werkwijze

Na verwijzing door een huisarts of specialist (de neuroloog of revalidatiearts) zal de fysiotherapeut  eerst bij u thuis komen om via een intakegesprek samen met u de hulpvraag vast te stellen. Als blijkt dat fysiotherapie is geïndiceerd, zal een van onze fysiotherapeuten samen met u een behandelplan opstellen, waarin de hulpvraag van de patiënt centraal staat. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan vooraf gestelde doelen, die regelmatig worden geëvalueerd door middel van meetinstrumenten. Daarnaast komt het neuroteam periodiek bijeen om de aangeboden zorg te evalueren en op elkaar af te stemmen. De behandeldoelen voor de fysiotherapie liggen op het gebied van uitvoeren of verbeteren van dagelijkse activiteiten zoals lopen, traplopen en fietsen (eventueel met het gebruik van een hulpmiddel). Daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van de conditie en het krachtuithoudingsvermogen. Indien de doelen zijn bereikt, bestaat er de mogelijkheid om onder begeleiding van de fysiotherapeut of bewegingsagoog te blijven trainen in de praktijk.

Thuisbehandeling

Op indicatie van de huisarts of specialist bestaat er de mogelijkheid dat één van de fysiotherapeuten bij u aan huis komt. Het doel van behandelingen aan huis is dat u zo zelfstandig mogelijk, en zelfredzaam wordt in en rond huis. Hierbij kan gedacht worden aan het verplaatsen in of rond huis, al dan niet met gebruik van hulpmiddelen. Indien de vooropgestelde doelen zijn bereikt, wordt gekeken of behandeling zich kan continueren in de praktijk in Lisse.

Groepsbehandelingen

Naast individuele fysiotherapie biedt de neuropraktijk verschillende groepstrainingen aan voor verschillende indicaties. Op dit moment hebben we een Parkinson groep en een CVA-groep. Er worden in de groepen oefeningen gedaan voor de conditie, loopfunctie, de balans en mobiliteit van de armen en benen. Naast het fysieke aspect is er aandacht voor cognitief functioneren, bijvoorbeeld oefeningen met dubbeltaken en oefeningen waarbij het geheugen aangesproken wordt. Doordat patiënten met gelijke klachten met elkaar in aanraking komen, is er toename van motivatie door sociale contacten. De groepstrainingen hebben geleid tot verschillende initiatieven zoals gezamenlijk een kopje thee drinken en een dag Jeu de Boules spelen met de hele groep.

Deskundigheid

Door middel van scholingen en opgedane ervaring zijn de fysiotherapeuten gespecialiseerd in de evaluatie en behandeling van neurologische klachten. Net zoals het hele neuroteam volgen de fysiotherapeuten de cursus “Neurorevalidatie” bij de Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (ITON). Daarbij zijn de fysiotherapeuten van de neuropraktijk aangesloten bij het Kennisnetwerk CVA, MS Zorg Nederland en ParkinsonNet.

Cognitie en dubbeltaken

Samen met de ergotherapie vindt training plaats van het cognitief functioneren, zoals geheugen, gerichte aandacht, het uitvoeren van dubbeltaken en leren omgaan met beperkte belastbaarheid na hersenletsel.

De mogelijkheden binnen de praktijk

De praktijk in Lisse heeft drie oefenzalen. De twee grote zalen zijn ingericht met apparatuur om de conditie en kracht te verbeteren en ook is er ruimte om loop- en balans oefeningen uit te voeren. De derde zaal is speciaal ingericht voor de neurorevalidatie. Er is specifieke apparatuur voor balansoefeningen en cognitief functioneren. Daarbij is de neuro-oefenruimte uitgebreid met een speciale loopband, de C-Mill. De C-Mill is een geavanceerde loopband waarmee een uitgebreide loopanalyse gemaakt kan worden. Daarnaast kan op een uitdagende manier worden geoefend met de moeilijkheden van het dagelijkse lopen: over obstakels heen stappen, reageren op veranderingen in de omgeving, en leren omgaan met dubbeltaken tijdens het lopen.

Wilt u een afspraak maken?

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com