Lodaer Img

Geriatrie-fysiotherapie

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en de gemiddelde Nederlander wordt ouder. Het aantal kwetsbare ouderen met ouderdomsgerelateerde (gezondheids)problemen, zoals chronische aandoeningen stijgt hierdoor. Deze vaak meervoudige, complexe problematiek vraagt om gerichte zorg. Kwetsbaarheid wordt bepaald door factoren in het fysieke, psychologische en sociale domein, en de mate van kwetsbaarheid is beïnvloedbaar door onder andere bewegen en een lichamelijk actieve leefstijl. Voldoende beweging leidt tot een betere gezondheid en een betere gezondheid leidt tot meer bewegingsmogelijkheden, zodat iemand zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Waarom geriatriefysiotherapie?

Geriatriefysiotherapie richt zich op de zorg voor kwetsbare ouderen. Hierbij is het behoud van zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van belang, zodat iemand zolang mogelijk zelfstandig kan functioneren. De geriatriefysiotherapeut richt zich primair op het fysiek functioneren, maar werkt ook multidisciplinair door een goede afstemming met andere zorgverleners. In samenspraak met de patiënt en naasten wordt gekeken naar op de persoon gerichte zorg. De behandeling kan zowel in de praktijk als in de thuissituatie plaatsvinden.

De geriatriefysiotherapeut

Een geriatriefysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd door middel van een driejarige masteropleiding voor fysiotherapie in de geriatrie. De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Disciplines:

 

 

Team Geriatrie Fysiotherapie:

Wilt u een afspraak maken met de geriatrie – fysiotherapeut?

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com