Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van het hele lichaam. In het eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoe lang ze bestaan en wanneer de klachten toe- of afnemen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld. Ook worden de gewrichten met specifieke bewegingen onderzocht.

Na het stellen van de diagnose, wordt er een behandelplan opgesteld. De manueeltherapeut probeert de bewegelijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Ook kan de therapeut de behandeling aanvullen met manipulaties, beter bekend als kraken.

Wanneer manuele therapie?

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten:

•      Hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.

•      Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen.

•      Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn.

•      Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen.

•      Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek.

•      Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.

Verwijzing en vergoeding

U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst is. De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste ziektekostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueeltherapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket zijn opgenomen.

De manueeltherapeut

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Deze opleiding duurt gemiddeld vijf jaar. De Nederlandse

Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is de beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland. De beroepsvereniging NVMT stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de kunde van haar leden, bijvoorbeeld via bij- en nascholing. Ga dus bij voorkeur naar een geregistreerd manueeltherapeut.

Manuele therapie patienteninformatie

Als u hoofdpijn of nekpijn heeft kunt u naar de manueel therapeut. Behandeltechnieken die de
manueel therapeut bij nek- en/of hoofdpijnklachten kan gebruiken zijn o.a. mobiliseren, manipuleren
en oefeningen. Dit zijn veilige behandeltechnieken die goed werken bij hoofdpijn of nekpijn. In deze
informatiebrief leest u wat mobiliseren en manipuleren is en waarom de manueel therapeut extra
voorzorgsmaatregelen neemt voordat hij gaat behandelen lees meer

Vakgroep Manuele therapie


Wilt u een afspraak maken met de manueeltherapeut?

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com