De vrijgevestigde Praktijk voor Neuropsychologie in Katwijk ZH is per 1 januari 2019 actief in Praktijk Boot en Broersen. Het is een kleinschalige GGZ polikliniek voor (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling van volwassenen (18+) en ouderen met klachten van mentale aard. Daarbij valt te denken aan problemen met cognitie (aandacht/concentratie, geheugen, multitasken, denken), stemming (prikkelbaarheid, angst, depressie) en/of gedragsregulatie waardoor men niet (meer) in staat is om de dagelijkse dingen naar behoren te doen. U kunt bij ons terecht voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ, ‘1e-lijn’) en Specialistische GGZ (SGGZ, ‘2e-lijn’) zorg.

Team Neuropsychologie

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek (neuropsychologisch onderzoek) en behandeling van de cognitieve en psychosociale gevolgen van een hersenaandoening zoals CVA/beroerte, traumatisch hersenletsel (hersenschudding of -kneuzing), hersentumor, meningitis, epilepsie, MS, Parkinson of dementie. Daarnaast hebben wij uitgebreide expertise als het gaat om het leveren van effectieve en persoonsgerichte psychologische zorg aan patiënten én hun naasten, met andere psychische en/of somatische aandoeningen.

De aanmeldwachttijd (aanmelding tot aan de intake) bedraagt maximaal ongeveer 4 weken. De behandelwachttijd (intake tot aan het 1e behandelcontact) bedraagt ongeveer 2 weken (update: 25-10-2018). Voor de specialistische GGZ gelden termijnen van 6 weken.

Aandachtsgebieden

•      (Neuro)psychologische diagnostiek, behandeling, begeleiding en training.

•      Re-integratie in werk of hervatting studie na (hersen)ziekte. Arbeidsgerelateerde vraagstellingen  bij UVW / WIA / WAJONG / WMO.

•      Begeleiding (o.m. bij traject voorspellend DNA onderzoek) bij erfelijke (hersen)ziekten, zoals HCHWA-D (‘Katwijkse ziekte’) en de ziekte van Huntington.

•      Psychosociale begeleiding bij chronische ziekten zoals kanker, reuma, diabetes etc.

•      Mental health check, intelligentie-onderzoek (IQ meting) en geheugenpoli (‘1e-lijns ‘mental health check’ en dementie-screening).

•      Letselschade-, forensische- en notariële procedures (o.m. expertise-onderzoek, ‘compos mentis’-verklaring).

•      Indicatiestelling CIZ, MEE, PGB.

•      Coaching, advies, consultancy.

•      Begeleiding van mantelzorgers.

•      EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Voor meer informatie kunt u terecht op de website:

http://www.middelkoop-neuropsychologie.nl/