Lodaer Img

De Neuropraktijk

Neurorevalidatie

Fysiotherapiepraktijk Boot en Broersen is sinds augustus van 2012 gestart als interdisciplinaire neuropraktijk, gevestigd in de praktijk in Lisse. De neuropraktijk is gespecialiseerd in het behandelen van neurologische aandoeningen als: niet aangeboren hersenletsel (NAH) waaronder cerebrovasculair accident (CVA, ook wel een beroerte genoemd), multiple sclerose (MS), Parkinson, polyneuropathie en overige neurologische klachten. 

De behandelingen richten zich op het herstel na neurologisch letsel, het voorkomen van verdere beperkingen en het oefenen van activiteiten welke nog wél mogelijk zijn. Het doel van de behandeling is dat de patiënt zo goed mogelijk kan en blijft functioneren in het dagelijks leven. Dit kan zijn bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen, een stuk lopen, een telefoongesprek voeren maar bijvoorbeeld ook bij sportactiviteiten of terugkeer naar de werksituatie. Het neuroteam bestaat uit meerdere fysiotherapeuten, een neuroverpleegkundige, een ergotherapeut, twee logopedisten, een neuropsycholoog, een cognitief trainer en een diëtiste. De neuropraktijk werkt nauw samen met huisartsen, revalidatieartsen en neurologen uit de regio. 

Werkwijze

Na verwijzing door een huisarts of specialist (de neuroloog of revalidatiearts) zal de therapeut eerst bij u thuis komen om via een intake samen met u de hulpvraag vast te stellen. Wat zijn de belangrijkste problemen die u ondervindt en welke disciplines zijn er nodig om samen te werken aan uw herstel? Vervolgens wordt door de ingeschakelde discipline(s) een behandelplan opgesteld, waarbij de hulpvraag van de patiënt en eventueel de partner centraal staat. In het behandelplan worden specifieke doelen geformuleerd en in welk tijdschema aan deze doelen gewerkt wordt. 

Gedurende de hele behandelperiode blijft de therapeut het centrale aanspreekpunt. Hij zorgt ervoor dat alle disciplines goed met elkaar communiceren. Elke ingeschakelde discipline zal een persoonlijk behandelplan met specifieke doelen voor u opstellen. Elke drie weken komt het team samen om de zorg van de patiënt op elkaar af te stemmen.

 Thuisbehandeling

Naast behandeling in onze praktijk, hebben we de mogelijkheid om aan huis te behandelen in de plaatsen Hillegom, de Zilk, Nieuw Vennep, Lisse, Lisserbroek, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout en Noordwijk. Voor behandeling aan huis is een verwijzing van de huisarts vereist. Behandelingen aan huis zijn tijdelijk, er wordt voor een bepaalde periode een behandelplan opgesteld. Indien de vooropgestelde doelen zijn bereikt, wordt gekeken of behandeling zich kan continueren in de praktijk in Lisse.

Deskundigheid

Het hele team heeft de cursus “Neurorevalidatie” bij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (ITON) gevolgd. De neuropraktijk neemt actief deel aan bijeenkomsten van het CVA-kennisnetwerk, MS Zorg Nederland en Parkinsonnet.

Discplines

[table id=3 /]

Wilt u een afspraak maken voor neurorevalidatie?

Bel naar 0252-421147 of mail naar info@bootenbroersen.com