Piet Boot

  • Maatschaplid
  • Fysiotherapeut
  • Manueeltherapeut
  • Sportfysiotherapeut
  • Beweeggroep: revalidatie, hart, COPD
  • Dry Needling
  • BIG-nummer: 89033212904
  • AGB-code: 4009720