Heliomare Arbeidsintegratie richt zich op werkgerichte revalidatie en biedt werknemers en werkgevers ondersteuning en begeleiding op het gebied van verzuim. Met ingang van 14 september gaat Heliomare Arbeidsintegratie de samenwerking aan met Boot en Broersen Fysiotherapie uit Lisse.

Heliomare voert in Noord-Holland reeds geruime tijd succesvolle multidisciplinaire interventies uit voor mensen die verzuimen in hun werk. Dit levert goede resultaten op het gebied van duurzame terugkeer naar werk. Om deze dienstverlening ook aan te kunnen bieden in de kop van Zuid-Holland, gaat Heliomare Arbeidsintegratie een gerichte samenwerking aan met Boot en Broersen Fysiotherapie. Hiermee kan Heliomare met ingang van 14 september ook werkgevers en werknemers in Zuid-Holland van dienst zijn. De multidisciplinaire interventies die Heliomare Arbeidsintegratie aanbiedt, beginnen na verwijzing door een arts, met een QuickScan. Dit is een diagnostisch traject, waarbij medisch, fysiek, psychologisch, maatschappelijk en werkgericht onderzoek wordt gedaan. Dit onderzoek geeft werkgever en werknemer snel inzicht in factoren die invloed hebben op herstel- en arbeidsparticipatiemogelijkheden en levert tevens een advies op over de best passende interventie en/of eventuele vervolgstappen.
Meer informatie is te vinden op de volgende websites: www.heliomare.nl, en www.vroegeinterventie.nl.