Psychosomatische oefentherapie

Bij Boot en Broersen werken fysiotherapeuten samen met Majuschka Pommerel: “De samenwerking tussen je lichaam en je geest krijgt bij mij veel aandacht. Het is gewoon heel fijn als je goed in je vel zit. Soms is het nuttig als iemand even met je meekijkt en met jou samen kijkt waar het beter kan en hoe je dat kunt bereiken. Heel veel klachten, die niet lichamelijk verklaard kunnen worden, hebben de oorsprong in de samenwerking tussen je brein en je lichaam”. Lees verder


De Neuropraktijk

Boot en Broersen is sinds augustus van 2012 gestart als interdisciplinaire neuropraktijk, gevestigd in Lisse. De neuropraktijk is gespecialiseerd in het behandelen van neurologische aandoeningen als: niet aangeboren hersenletsel (NAH) waaronder cerebrovasculair accident (CVA, ook wel een beroerte genoemd), multiple sclerose (MS), Parkinson, polyneuropathie en overige neurologische klachten.

De neuropraktijk is een samenwerking van de volgende disciplines:

  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Logopedie
  • Neuropsychologie
  • Revalidatiecentra

Lees verder….


Praktijk Boot en Broersen is sinds november 2020 toegelaten tot het keurmerk fysiotherapie. Het keurmerk is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, lees verder


Onconet

Als u (zware) behandelingen tegen kanker moet ondergaan, of ondergaan heeft, denkt  u vermoedelijk niet als eerste aan het  op peil houden van uw conditie. Toch is het zinvol om daar bij stil te staan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het veel voordelen heeft om tijdens de behandeling tegen kanker een speciaal daarvoor ontwikkeld trainingsprogramma te volgen. Veel mensen vinden het fijn om zelf aan de slag te kunnen met het herstel en de mogelijkheid te hebben lotgenoten te ontmoeten. Lees verder


Optimale zorg voor Parkinson in Lisse en omstreken, dat is ons doel!

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen), verdeeld over 71 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk. Lees meer….


MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. Lees verder…


Chronisch Zorgnet

Chronisch Zorgnet , voorheen ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. Regionaal ontstaan subnetwerken die worden gefaciliteerd met relevante kennis en scholingen. ClaudicatioNet richt zich in de startfase op professionalisering van betrokken claudicatiotherapeuten en transparantie in hun specialisatietraject. Lees verder….


Fysiotopics

FysioTopics is een kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doen we door zorgplannen te ontwikkelen die u al patiënt daadwerkelijk verder helpen. Lees verder


Fys’Optima

Fys’Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken in Nederland. Samen werken aan kwaliteit. De HKZ-certificering is daar een voorbeeld van. lees verder

Wijksamenwerkingsverband Lisse

Wij zijn aangesloten bij wijksamenwerkingsverband Lisse. Wij streven naar een goede samenwerking tussen de fysiotherapeut en andere eerstelijns hulpverleners in Lisse, de apotheek en de gemeente.

lees verder

Handtherapie Nederland

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Handtherapie (NVHT). De NVHT streeft naar een krachtenbundeling tussen de disciplines die zich bezig houden met handtherapie. Samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring moet ertoe leiden dat de handtherapie naar een hoger niveau wordt gebracht. Er wordt dan ook bewust gestreefd naar integratie van meer disciplines dan alleen ergo- en fysiotherapie.