Pluspraktijk | Topzorgpraktijk | *** 3 sterren Praktijk

Overzicht Seniorenraad

Auteur: Berna van Amersfoort-Oudejans

Het volledige overzichtsboek Seniorenraad Lisse 2016 is hier te vinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen.

Algemene informatie over gezondheid:

 1. Onafhankelijke informatie van de rijksoverheid
 2. Overige algemene, medische informatie
 3. Verlenen van eerste hulp
 4. Manieren om medische gegevens op te slaan
 5. Voeding

 

Medicijnen:

 1. Vergoeding en prijzen van medicijnen
 2. Werking en bijwerking van medicijnen
 3. Gevaren van medicijnen en klachten over apothekers

 

Juridische informatie en BIG-registratie:

 1. Patiënten-rechten
 2. Bigregistratie van medische behandelaars en keurmerken
 3. Inspectie van de gezondheidszorg
 4. Juridische informatie, advies en ondersteuning in de zorg
 5. Meldpunt overlast, klachtenbehandeling

 

Sociale verzekeringen, WMO en zorgverzekering:

 1. Sociale verzekeringen en zorgverzekering
 2. Zorg uit de WMO
 3. Zorg uit de AWBZ
 4. Informatie over kiezen van een zorgaanbieder
 5. Mantelzorg

 

Informatie voor en over kinderen en senioren:

 1. Medische en andere informatie over kinderen
 2. Internet voor kinderen: bescherming, misbruik, pesten, verslaving
 3. Informatie voor kinderen die gaan studeren
 4. Medische en andere informatie voor senioren
 5. Senioreninformatie over OV, mobiel, internet en computerhulp

 

Informatie voor mensen met een beperking:

 1. Algemene informatie
 2. Studie, werk en recreatie
 3. Toegankelijkheid en vakantie
 4. Hulpmiddelen
 5. Sociale contacten
 6. Financiële hulp
 7. Speciale en aangepaste vakanties

 

Informatie over andere aandoeningen:

 1. Voor mensen met een gehoorstoornis
 2. Voor mensen met een visuele beperking
 3. Voor mensen met kanker
 4. Voor mensen met een allergie
 5. Over andere aandoeningen

 

Welzijn:

 1. Sociale contacten
 2. Positief nieuws in de moeilijke tijd van recessie
 3. Slachtofferhulp, geweld en pesten (internet)
 4. Bereikbaarheid in acute situaties

 

Informatie en hulp voor mensen met een psychische aandoening:

 1. ADHD/ADD/dyslexie
 2. Informatie voor dementerenden en hun verzorgers
 3. Mensen met psychische problemen en hun familieleden
 4. Dagbesteding en contacten
 5. Mensen met verslavingsproblemen en hun familieleden

 

Financiële informatie en hulpverlening:

 1. Financiële informatie en hulpverlening
 2. Ondersteuning bij echtscheiding
 3. Aanvraag bijzondere bijstand en vrijstelling belastingen
 4. Hoe schulden te voorkomen en schuldhulpverlening
 5. Veilig betalen op internet en internetbankieren
 6. Gratis en goedkope uitstapjes voor mensen met een kleine portemonnee

 

Informatie over terminale zorg, overlijden en rouw:

 1. Terminale ziekte en terminale zorg, wensen vervullen
 2. Verlies en rouw

 

 

OVERIGE HANDIGE TIPS OP MEDISCH EN SOCIAAL GEBIED:

 

 

 1. Onafhankelijke informatie van de rijksoverheid:

 

Zoeken naar bestaande toeslagen, subsidies en regelingen van de overheid:

Hulp bij het zoeken en wie daarvoor in aanmerking komt.

www.berekenuwrecht.nl

 

Nationale atlas voor de volksgezondheid van het ministerie van VWS:

Zeer uitgebreid informatie over de volksgezondheid in de breedste zin van het woord: van leefstijl tot jeugdzorg, en van fysieke omgeving tot ziekenhuiszorg.

www.volksgezondheidenzorg.info.

 

Vragen over zorgverleners, zorgverzekeringen,hulpmiddelen en medicijnen:

Website van het Ministerie van VWS en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

www.kiesbeter.nl

 

Website van het Ministerie van VWS over veranderingen in de zorg:

Het betreft veranderingen bij de AWBZ, WMO, Wtcg en zorgverzekeringen.

www.veranderingenindezorg.nl

 

Regels voor subsidie en voordelen voor mensen, die moeilijk aan de slag komen:

Dit is informatie van het ministerie van Sociale Zaken.

www.ikkan.nl.

 

Gezondheidsinformatie over het buitenland:

Deze informatie komt van het Ministerie van Volksgezondheid

www.rijksoverheid.nl zoekterm: gezondheid en zorg/vaccinaties

 

Klachten over de regeldruk van de overheid:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk

 

 

 1. Overige algemene medische informatie:

 

Nationaal zorgnummer van “Iederin” voor vragen over zorg, ondersteuning en participatie:

Telefoon: 0900-235.67.80 of

www.iederin.nl/hulp-en-advies/nationaal-zorgnummer

 

Website van het Nederlands Huisartsen Genootschap:

Op deze site wordt begrijpelijke en bondige informatie gegeven over een groot aantal veel voorkomende aandoeningen. Men kan op alfabet, zoekwoord of lichaamsdeel klikken.

www.thuisarts.nl

 

Laatste medische nieuws van Artsennet en Medisch contact:

www.medischcontact.nl

 

Algemene medische informatie en actueel gezondheidsnieuws:

www.gezondheidsnet.nl

www.plusonline.nl/gezondheid.

 

Medische informatie voor chronisch zieken:

www.spreekuurthuis.nl

 

Informatie over medische behandelingen in het ziekenhuis

www.ziekenhuis.nl

 

Toestemming geven voor uitwisseling van medische gegevens en medicijnoverzichten:

www.ikgeeftoestemming.nl.

 

Beelden met tekst over diverse operaties:

www.operatieinfo.nl

 

Informatie over de nieuwste medische inzichten, in leesbare taal:

Een samenvatting van internationaal wetenschappelijk onderzoek. Uit samenwerking van Het Diabetesfonds, Alzheimerstichting, Longfonds, Maag-darm-leverstichting en het Fonds voor psychische gezondheid.

www.leesbaaronderzoek.nl

 

Overzicht van medische programma’s op TV:

www.npogezond.nl

 

Medische informatie op websites van uitgesproken betrouwbare tijdschriften en T.V-kanalen:

*           New England Journal of Medicine

*           JAMA

*           Annals of International Medicine.

*           New York Times

*           BBC

Enkele toptijdschriften staan er om bekend, dat ze graag scoren met grensverleggend onderzoek. Maar later blijken die sensationele onderzoeken achteraf niet te kloppen. Daarbij gaat het om:

*           Nature

*           Science

*           The Lancet.

Verder kan  men controleren of websites betrouwbaar zijn op:

www.mkatan.nl

(Informatie: Gezondgids van de Consumentenbond)

 

 

 1. Verlenen van eerste hulp:

 

Recente versie van de EHBO-richtlijn:

www.ehbo.n./publiek

 

Informatie over het verlenen van eerste hulp en eerste-hulp-cursussen:

www.rodekruis.nl/ehbo

 

 

 1. Medische gegevens opslaan:

 

Medisch dossier op een USB-stick en USB-creditcard:

Voor medische gegevens zoals: bloedgroep, aandoeningen, medicijnen, allergieën, contactadressen.

www.medikeeper.nl

 

 

 1. Voeding:

 

Informatie over samenstelling van voedingsmiddelen en een caloriechecker:

Voedingswaarde van voedingsmiddelen: eiwit, vet, koolhydraten enz. Daarnaast een caloriechecker van voedingsmiddelen en berekenen van de BMI.

www.mijnvoedingscentrum.nl/nl/caloriechecker.

 

Keurmerk voor biologische producten:

www.eko-keurmerk.nl.

 

Stichting Voedselallergie:

www.stichtingvoedselallergie.nl.   

 

Wanneer moeten artsen bij een ziekte/aandoening verwijzen naar een diëtiste:

Informatie van de Nederlandse Vereniging van diëtisten.

www.artsenwijzer.info.

 

 

 1. Vergoeding en prijzen van medicijnen:

 

Informatie over vergoeding van medicijnen uit de basisverzekering:

Een onafhankelijke site van het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Daar staat vermeld of een medicijn vergoed wordt vanuit de basisverzekering, of je moet bijbetalen en of er een vervangend geneesmiddel is dat wel vergoed wordt.

www.medicijnkosten.nl

 

Zorgverzekeringen en hun verschillende vergoedingen voor specifieke medicijnen:

www.mijnmedicijnvergoeding.nl.

 

Prijzen van vergoedingen voor medicijnen:

Die zijn opgenomen in het vergoedingensysteem van de basisververzekering.

www.medicijnkosten.nl

 

 

 1. Werking en bijwerking van medicijnen:

 

Actuele informatie over nieuw geregistreerde medicijnen:

www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

 

Heldere en betrouwbare informatie over werking en bijwerkingen van medicijnen:

www.apotheek.nl

 

Ervaringen en klachten van patiënten over bijwerkingen van medicijnen:

Hierin participeren 7 patiëntenorganisaties, consumentenorganisaties en het DGV. Men kan zoeken op aandoening en medicijn.

www.meldpuntmedicijnen.nl

www.mijnmedicijn.nl

www.lareb.nl

www.zelfzorg.nl

 

Bijsluitertelefoon en websites:

Wanneer men om welke reden dan ook de bijsluiter bij medicijnen niet meer kan lezen, is er de bijsluitertelefoon: 0900-0125 (lokaal tarief). Bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17.30 uur. Wanneer men een ander persoon vraagt het RVG-nummer in te spreken, wordt vervolgens de gehele bijsluiter voorgelezen.

www.nationalebijsluitertelefoon.nl.

www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

 

Uitleg over bijsluiters in taal voor gewone mensen:

www.bijsluiterwoordenboek.nl.

 

Historische overzicht van homeopathische geneesmiddelen:

Hier staat voor welke klacht ze in 2013 geregistreerd stonden.

www.zelfzorg.nl.

 

Overzicht van medicijnen die zijn af te raden, niet werken of flinke bijwerkingen hebben:

www.test-aankoop.be/databankmedicijnen.

 

Door genetische verschillen kunnen medicijnen bij werkingen geven of niet werken:

Acht ziekenhuizen bouwden daarom samen:

www.farmacogenetica.nl.

 

Gebruik van reguliere zelfzorggeneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen:

Deze vallen onder de geneesmiddelenwet. Het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) keurt ze op veiligheid en kwaliteit.

www.cbg-meb.nl

 

 

 1. Klachten over apotheken, gevaren en vervalsing van medicijnen:

 

Klachten over apotheken:

www.knmp.nl naar klachtencommissie apotheken.

www.consumentenbond.nl/zorgklachten.

 

Informatie van het Ministerie van VWS over de gevaren van vervalste medicijnen:

Het betreft vooral neppillen, die aangeboden worden op internet.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen.

 

Informatie hoe miskoop bij internetpillen te voorkomen:

www.internetpillen.nl.

 

Lijst met online-aanbieders van medicijnen, die betrouwbaar zijn:

Deze aanbieders hebben zich aangemeld bij de overheid en hebben een logo.

www.aanbieders.nl.

 

Reactietest voor en na medicijngebruik:

Met deze test kan men zelf de invloed bekijken, die medicijnen na gebruik op het reactievermogen hebben.

www.rijveiligmetmedicijnen.nl

 

Instituut voor verantwoord medicijngebruik: (IVM):

Het gaat om betrouwbaar en doelmatig medicijngebruik.

www.medicijngebruik.nl

 

Gebruik van voedingssupplementen, waar kruiden aan toegevoegd zijn:

De claims hierop zijn niet wetenschappelijk onderbouwd, dus zijn ze niet altijd betrouwbaar.

 

 

 1. Patiënten-rechten:

 

Cliëntenrechten voor zorgconsumenten:

Hier kan men organisaties vinden, die onafhankelijke en betrouwbare informatie en ondersteuning bieden. Daaronder vallen: o.a.:

*           Consumentenbond

*           Consumentendezorg

*           Zorgbelang

*           Juridisch steunpunt

*           KiesBeter.nl

www.cliëntenrechten.nl

 

Informatie over afschermen van medische gegevens voor zorgverleners:

Het betreft informatie over het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

www.rijksoverheid.nl zoekterm: EPD

 

Toestemming geven voor uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners:

www.ikgeeftoestemming.nl.

 

Site van de NPCF die de rechten van patiënten weergeeft:

www.npcf.nl

 

 

 1. BIG-registratie van medische behandelaars en keurmerken in/over de zorg:

 

Registratie van artsen en andere behandelaars in de gezondheidszorg (Wet BIG):

Het gaat om de volgende beroepen:

*           Apothekers                              *           Psychotherapeuten

*           Artsen                                      *           Fysiotherapeuten

*           Tandartsen                               *           Podotherapeuten

*           Verloskundigen                        *           Verpleegkundigen

*           Gezondheidspsychologen

www.bigregister.nl

 

Registratie van zorgverleners bij wie een maatregel of bevel is opgelegd:

www.bigregister.nl zoekterm: Maatregelen Wet BIG.

 

Keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) voor verzorgings- en verpleeghuizen:

www.hkz.nl.

 

Smiley voor kindvriendelijke ziekenhuizen:

Een keurmerk in brons, zilver en goud van Stichting Kind en Ziekenhuis op hun site.

www.kindenziekenhuis.nl

 

Keurmerk voor medische informatie over zo’n 1500 websites op internet:

www.zegelgezond.nl

 

 

 1. Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ):

 

Toezicht van de Inspectie van de Volksgezondheid (IGZ):

Zij inspecteren de reguliere ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten.

www.igz.nl

 

Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg bij de IGZ:

Telefoon: 088-129.050.50, Mailadres: ouderenmishandeling@igz.nl

Website: www.rijksoverheid.nl zoekterm: ouderenmishandeling.

 

Verplicht toezicht op privéklinieken, particuliere verpleeghuizen en verzorgingshuizen:

Daarnaast houden ze op vrijwillige basis toezicht op particuliere bemiddelingsbureaus en zorgorganisaties, Thomashuizen, zorgboerderijen enz.

www.zorgregister.nl.

 

 

 1. Juridische informatie, advies en ondersteuning o.a. bij de zorg:

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ):

Die wet verplicht zorgaanbieders onder meer zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie, waardoor geschillen gemakkelijker zijn op te lossen. Hiervoor heeft de Consumentenbond zich al vele jaren sterk gemaakt.

www.recht.nl zoekterm: Wkkgz.

 

Afscherming van medische gegevens voor zorgverleners:

Het betreft het Burger Servicenummer (BSN) en het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Er staan ook bezwaarformulieren en voorbeeldbrieven op:

www.rijksoverheid.nl zoekterm: “EPD”.

 

Zorgaanbieders die medische gegevens uitwisselen op internet:

De Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie. Hier kan men de zorgaanbieders opzoeken, die aangesloten zijn op de “Zorginfrastructuur”, waardoor medische gegevens op internet kunnen worden uitgewisseld.

www.vzvz.nl/informatiepunt.

 

Juridisch advies over problemen en regels bij instanties in de zorg:

Het betreft advies aan chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers en mensen met een beperking door sociaal raadslieden. Zij wijzen de weg naar voorzieningen en organisaties in de zorg, sociale verzekeringen en financiële steun.

www.mogroep.nl

 

Wegwijzer voor slachtoffers met letselschade en hun familie:

Deze site van Stichting Keurmerk letselschade helpt laagdrempelig en anoniem, ook voor hulpverleners.

www.slachtofferwijzer.nl.

 

Bescherming tegen identiteitsfraude:

www.overheid.nl/identiteitsfraude.

 

 

 1. Meldpunt overlast, en behandeling van klachten in de gezondheidszorg:

 

Meldpunt Zorg en Overlast in onze regio:

Meldpunt voor mensen die zorg nodig hebben, en daar zelf niet om vragen. Of die overlast  veroorzaken. Telefoon: 088-308.36.10.

www.ggdhm.nl

 

Overzicht van artsen en andere personen uit de gezondheidszorg, die gestraft zijn:

Doorklikken op zwarte lijst, waarna men kan kiezen tussen straffen met een maatregel, of een bevoegdheidsbeperking.

www.kiesbeter.nl

 

Ondersteuning bij klachten over medisch handelen:

www.zorgbelang-nederland.nl

 

Klachten of vragen over de zorg voorleggen zorgverleners:

Een nieuw initiatief van een groep verpleegkundigen, dokters, hoogleraren, studenten en andere betrokkenen in de zorg. Iedereen met een klacht of vraag over de zorg kan hier terecht. Het antwoord volgt – zo belooft PluhZ-, volgt binnen 24 uur.

www.pluhz.nl.

 

Klachten over de zorgverzekeraar indienen bij Stichting Klachten en Geschillencommissie zorgverzekeringen (SKGZ):

Daarin participeren de ombudsman zorgverzekeringen en de geschillencommissie zorgverzekeringen. De klacht of het geschil eerst indienen bij de Ombudsman Zorgverzekeringen. Als dat niet lukt. kan men terecht bij:

www.skgz.nl.

 

 

 1. Sociale verzekeringen en ziektekostenverzekering:

 

Sociale Verzekeringsbank:

Verzorgt de volgende uitkeringen:

*           AOW

*           Kinderbijslag

*           ANW en Wezenwet

www.svb.nl

 

Informatie over rechten en plichten bij het AOW-pensioen:

www.weethoehetzit.nl.

 

 

 1. Zorg uit de WMO:

 

WMO = Wet Maatschappelijke ondersteuning (gedelegeerd naar de gemeentes)

*           Voor hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen

*           Rolstoelen en woonvoorzieningen

*           Jeugdzorg tot 18 jaar

*           Psychiatrische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar

*           Dagopvang en begeleiding

*           Mantelzorg en respijtzorg

*           Indicatie: Lokaal Loket in het gemeentehuis

 

Hulp bij het aanvragen van voorzieningen in de WMO:

Het betreft een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VWS en SZW, de gemeenten, het UWV en CIZ. De gemeente Lisse ie hierbij aangesloten.

www.regelhulp,nl

 

Welke zorg overgaat naar de gemeenten:

Informatie gegeven door een bundeling van 10 cliëntenorganisaties.

www.dezorgvraag.nl/zorgnaargemeenten

 

Informatie van Ministerie van VWS over transitie naar de nieuwe WMO in 2015:

www.invoeringwmo.nl

 

Te betalen eigen bijdrage voor de AWBZ en de WMO:

Deze instantie int de eigen bijdrage voor zorg en hulp zowel extramuraal als intramuraal, die gegeven wordt vanuit de AWBZ en de WMO. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en bij een fiscale partner, van het gezamenlijke inkomen. En daarnaast intussen ook van het vermogen boven de rendementsheffingsgrens.

www.hetcak.nl zoekterm: eigen bijdrage berekenen.

 

Vertrouwenspersoon van de Gemeente Lisse:

Mevr. Brockhoff is de vertrouwenspersoon van de gemeente Lisse. Soms voelen mensen zich niet goed behandeld door de gemeente of het Lokaal Loket Lisse. Het officiële klachtrecht vindt men dan een stap te ver. Wanneer men niet weet, wat daarmee aan te moeten, kan men bij haar terecht voor bemiddeling.

Wanneer men een bezwaar wil maken tegen een besluit van de gemeente, kan men niet bij haar terecht, maar men kan haar wel om raad vragen. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en geheel onafhankelijk. Zij is telefonisch bereikbaar op nummer: 06-11.32.14.20,

Per mail bereikbaar: vertrouwenspersoon@lisse.nl.

Men kan ook een afspraak maken via het Lokaal Loket Lisse, telefoon: 755.599.

 

Informatie op de website van de WMO-adviesraad van Lisse:

www.wmoadviesraadlisse.nl

 

Online marktplaats waar je hulp kunt vragen, aanbieden en organiseren:

Dit is opgestart door PGGM, Achmea, Menzis en de Rabobank.

www.wehelpen.nl

 

 

 1. Wijkverpleging en zorg uit de WLZ:

WLZ    = Wet langdurige zorg intramurale zorg

 

Belangbehartiging van zorggebruikers over kwaliteit van de zorg:

www.adviespuntzorgbelang.nl.

 

Buurtzorg in Lisse:

Zorg door een vast klein team van wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Geen dure overheadkosten, en daardoor meer tijd en persoonlijke aandacht van een eigen persoonlijke begeleider. Telefoon: 06-126.403.43.

www.lisse.buurtzorg.net.

 

Melden van verbeterideeën in de zorg:

www.hetbestezorgidee.nl

 

Signalering, advies en beoordeling op kwaliteit in de zorg:

Hierin bundelen de volgende organisaties hun informatie: CG-raad, Platform VG, LPGGz en NPCF.

www.pgwerktsamen.nl

 

Website van het Ministerie van VWS over veranderingen in de zorg:

Dat betreft veranderingen bij de:

*           WMO en AWBZ

*           Wtcg en Zorgverzekeringen

www.veranderingenindezorg.nl

 

De nieuwste veranderingen in de zorg:

www.volksgezondheidenzorg.nl

 

Informatie over PGB:

www.rijksoverheid.nl  zoekterm PGB

 

Kenniscentrum over langdurige zorg:

www.vilans.nl

 

 

 1. Informatie over en kiezen van een zorgaanbieder:

 

Wegwijzer voor alle hulp en zorg in Nederland:

www.regelhulp.nl.

 

Zorgverleners en zorginstellingen zoeken, vinden en waarderen:

Een initiatief van de NPCF.

www.zorgkaartnederland.nl.

 

Onafhankelijk platform van patiënten en cliëntenorganisaties:

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) zet zich in voor iedereen, die gebruikt maakt van zorg. Centraal staat het raadplegen van informatie over zo’n 4000 ziekenhuizen, verpleeghuizen en apotheken. En daarnaast het uitwisselen van persoonlijke kennis en ervaring tussen zorgconsumenten onderling en met zorgorganisaties.

www.npcf.nl

 

Patiëntveiligheidskaarten downloaden, opgesteld door de NPCF:

Patiënten moeten er vanuit kunnen gaan, dat zorginstellingen en zorgverleners er alles aan doen om hun behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar patiënten spelen zelf ook een rol en kunnen en willen bijdragen aan een veilige zorg.

Met behulp van een patiëntveiligheidskaart worden zowel patiënten als zorgverleners bewuster van de rol die patiënten kunnen spelen.

www.mijnzorgveilig.nl.

 

Ervaringen en verbeterideeën uitwisselen over de zorg via Zorgbelang:

Dit valt onder de Regionale Zorgbelang-organisaties, telefoon: 0900-243.70.70.

www.zorgbelang-nederland.nl

 

Nationaal Ouderenfonds en Ouderenombudsman:

Men kan er terecht voor vragen, klachten en ervaringen o.a. over bezuinigingen, nieuw regelgeving, discriminatie en intimidatie in zorginstellingen.

www.ouderenfonds.nl

 

 

 1. Mantelzorg:

 

Website van de Gemeente Lisse voor mantelzorgers:

Hier staat alle informatie voor mantelzorgers zeer uitgebreid bij elkaar. Op de site van Lokaal Loket klikt men rechts het vlak mantelzorg aan, waarna men door kan klikken op allerlei onderwerpen voor mantelzorgers

www.lokaalloketlisse.nl

 

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers:

Men kan er terecht voor informatie en ze hebben ook een tijdschrift.

www.mezzo.nl

 

Hier kunnen mantelzorgers hun positieve en negatieve ervaringen delen:

www.meldpuntmantelzorg.nl

 

Kenniscentrum over mantelzorg (o.a. kangeroe-woningen):

www.expertisecentrummantelzorg.nl.

 

Combinatie mantelzorg en werk:

www.werkenmantelzorg.nl.

 

Hulp voor jonge mantelzorgers met een chronisch zieke ouder:

Voor jongeren, die ouders hebben met een chronische ziekte, psychiatrische stoornis of een lichamelijke handicap. Zij kunnen hier informatie en steun krijgen, en ook ervaringen uitwisselen.

www.mezzo.nl/jonge_mantelzorgers

 

Hulpsite om een beter een “zorgrooster” op te stellen bij mantelzorg:

www.zorgsite.nl

 

Vervangende Mantelzorg van “Handen in Huis”:

Dit is een landelijke organisatie, die zich richt op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorgers van mensen die zorg nodig hebben en thuis verblijven. Het betreft vrijwilligers met enige ervaring. Hierdoor kan de mantelzorger op vakantie gaan. Dit kan ook ingezet worden, wanneer de mantelzorger in het ziekenhuis wordt opgenomen. De periode van vervanging moet minimaal 3 dagen (2 nachten) bedragen. Het maximaal aantal dagen hangt af van de wensen van patiënt en mantelzorger, en de financiering door de betreffende zorgverzekeraar.

www.handeninhuis.nl.

 

“Marktplaats” voor mantelzorg en vrijwilligerswerk:

Site waar men anderen om hulp kan vragen, en ook hulp kan aanbieden. Het betreft mensen die elkaar niet (goed) kennen. Ook informatie voor mantelzorgers en vrijwilligers. Daarnaast een logboek en agenda om de hulp te coördineren. Initiatief van de PGGM.

www.wehelpen.nl.

 

 

 1. (Medische) informatie voor en over kinderen:

 

Hulp van het NSGK voor het gehandicapte kind:

Deze stichting helpt kinderen met een beperking met spelen, leren sporten, wonen en werken.

www.nsgk.nl

 

Tijdschrift voor ouders van zorg-intensieve kinderen:

www.lotjeenco.nl.

 

Podium om ervaringen uit te wisselen tussen kinderen en jongeren met gescheiden ouders:

www.villapinedo.nl

 

Smiley voor kindvriendelijkheid van ziekenhuizen:

www.kindenziekenhuis.nl

 

Digitaal contact met de Cliniclowns voor zieke kinderen thuis:

www.cliniclowns.nl

 

UV-kleding van Cababa Life voor kinderen:

Hippe kinderkleding, die met een beschermingsfactor 50+ UPF, waardoor de kwetsbare kinderhuid in de zon beschermd is.

www.stoerekindjes.nl

 

Kindertelefoon:

Kinderen die over hun problemen thuis willen praten, kunnen bellen of chatten..

www.kindertelefoon.nl

Telefoon: 0800-0432(gratis)

 

Objectieve en betrouwbare informatie over erfelijkheid:

Site van het Erfocentrum, het Nationale Kennis- en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid, Zwangerschap en Medische Biotechnologie.

Informatie over erfelijkheid (DNA, genen, chromosomen), erfelijke ziekten en aandoeningen en zwangerschap, kinderwens en erfelijkheid.

www.erfelijkheid.nl.

 

 

 1. Internet voor kinderen: bescherming, misbruik en pesten:

 

Informatie voor kinderen wat er online speelt:

En ook hoe men daarmee om kan gaan met tips over hoe tabletgebruik van kinderen te begrenzen en gameverslaving tegen te gaan. Ook lijstjes en tips voor goede apps voor kinderen.

www.mijnkindonline.nl.

 

Stichting die de belangen van kinderen op internet behartigt:

Ze geven voorlichting aan ouders en docenten. Voeren actie tegen pestwebsites, pornosites enz. Ze geven advies hoe ze te blokkeren en hoe men in kan grijpen.

www.kinderconsument.nl

www.wifiwijs.nl

 

Ruzies aanpakken op internet, bijv. in whatsApp-groepen of op Instagram:

Op deze site vind je onder “mediawijsheid” het gratis lesprogramma Whatshappy over hoe je er mee om kan gaan.

www.kennisnet.nl.

 

Hulp bij webcammisbruik, pesten en lastigvallen op internet (cyberpesten):

www.meldknop.nl

 

 

 1. Informatie voor kinderen die gaan studeren:

 

Informatie over profielkeuze, studiekeuze en op kamers gaan:

www.startstuderen.nl

 

Informatie over studiefinanciering, collegegeld, huisvesting en verzekeringen:

www.studie-kosten.nl

 

Financiële situatie vergelijken met ander studenten en een financieel studieplan opstellen: :

Maak een financieel studieplan met de gemiddelde inkomsten, uitgaven en leningen van studenten.

www.financieelstudieplan.nl

 

Talentcoaching voor kwetsbare jongeren in de regio door het Welzijnskwartier:

Met talentcoaching wordt kwetsbare jongeren tot en met 27 jaar die uitvallen op het gebied van school of werk ondersteuning bij het vinden van een zinvolle dag- of vrijetijdsbesteding geholpen.

Jongeren waar het even niet zo goed mee gaat, worden geholpen om de draad weer op te pakken. Zij worden ook begeleid bij het kiezen voor een studie of krijgen hulp bij solliciteren. Daarnaast hulp bij sociale vaardigheden opdoen en nieuwe vrienden maken. enz.

Aanmelden: mail: lindsaykorsuize@welzijnskwartier.nl, telefoon: 06-837.070.13.

 

 

 1. (Medische) Informatie voor senioren:

 

Seniorenraad Lisse:

Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk ouderenbeleid. Er staat uitgebreide informatie over Lokaal Loket, mantelzorg, WMO, ouderenbeleid, bijstand enz. op hun site.

www.seniorenraadlisse.nl.

 

Testjes voor braintraining om het brein fitter te houden of te trainen:

De testjes zijn ontwikkeld door deskundigen uit zorg en wetenschap, TNO en de hersenstichting. Op een speelse manier traint men het brein met rekenen, taal, geheugen, inzicht en logica. Men kiest zelf het niveau.

www.neurocampus.nl.

 

Informatie over rijvaardigheidstesten voor senioren:

Initiatief van Veilig Verkeer Nederland, ANWB en Bovag-rijscholen. Niet alleen voor de auto, maar ook voor de broemrijvaardigheidstest en voor een scootmobielcursus. Infocentrum Veilig Verkeer Nederland, telefoon: 088-524.88.00.

www.veiligverkeernederland.nl.

 

Gratis rijtest voor senioren:

www.cbr.nl/brochure/rijgesd980.pdf.

 

Behandeling voor rijangst:

www.ipzo.nl.

 

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN):

www.pleeggrootouders.nl.

 

Overzicht van restaurants waar je seniorenporties kunt krijgen:

www.voordeelvoorouderen.nl.

Of zoeken op de zoekterm “seniorenmenu”.

 

Stichting present: vraag en aanbod van klussen:

Vrijwilligers doen eenmalige klussen bij ouderen en mensen met een beperking.

www.stichtingpresent.nl/bollenstreek .

 

Informatie over woningaanpassing:

www.opplussen.nl

 

Website keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen van de ouderenbonden:

www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl

 

Informatie van Stichting Eenzaamheid bij ouderen en wat men er zelf aan kan doen:

www.eenzaamheid.nl

 

Voor vragen, adviezen en meldingen over ouderenmishandeling:

Het betreft handelen of nalaten van handelen, waardoor de oudere persoon lijdt.

www.movisie.nl/ouderenmishandeling.

 

Meldpunt voor ouderenmishandeling:

Dat valt onder het Landelijk Steunpunt huiselijk geweld.

www.huiselijkgeweld.nl, zoekterm: ouderenmishandeling.

Telefoonnummer GGD: 030-252.30.04.

 

Huiselijk geweld bij ouderen melden:

www.vooreenveiligthuis.nl .

 

Verre reizen en vakantietrips in Nederland met verpleegkundige zorg:

www.seniorvakantieplan:

 

Aangepaste vakanties op mooie locaties in Nederland met zorg:

Zowel voor zelfstandige ouderen als voor ouderen, die zorg nodig hebben en /of rolstoel-gebonden zijn. Er zijn weken voor slechtzienden en blinden, en voor paren van wie de partner dementerend is.

www.hetvakantiebureau.nl.

www.seniorvakantieplan.nl

 

 

 1. Senioreninformatie over OV, mobiel, internet en computerhulp:

 

Video van de Consumentenbond over seniorentelefoons:

www.consumentenbond.nl/videoseniorentelefoons

 

Duidelijke en eenvoudige uitleg over internetbankieren, pinnen, chippen enz.

www.steffie.nl.

 

Uitleg over de werking van de OV-chipkaart:

www.ov-chipkaart.nl

 

Site van de NS over de werking van een kaartautomaat:

De werking van een kaartautomaat op de NS-stations wordt hier stap voor stap uitgelegd.

www.ns.nl/kaartautomaat

 

Hulp van en voor senioren bij het leren werken met een computer en bij computerproblemen:

www.seniorweb.nl

 

Betaalbare en betrouwbare hulp van studenten bij computerproblemen:

Zij helpen ook bij het leren werken met de computer. Het betreft studenten met een ICT-achtergrond en zij helpen tegen een redelijke vergoeding.

www.mijnstudent.nl

www.studentaanhuis.nl

 

 

 1. Algemene informatie voor mensen met een beperking:

 

“Sien”: organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden:

Zij komen op voor hun belangen d.m.v. advisering en informatie op het gebied van geld, zorg en participatie. Met de leden en vrienden zetten ze zich in voor een samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking gewoon kunnen meedoen.

www.sien.nl.

 

Regelhulp voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen:

Dit is een soort wegwijzer van de rijksoverheid, de UWV en CIZ. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. Men kan verschillende voorzieningen aanvragen of men kan zich aanmelden voor ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk, zoals gemeente, het CIZ, UWV en UWW Werkbedrijf. Op de website staat: mijn situatie en informatie.

www.regelhulp.nl

 

Sneltest om verbeteringen te testen voor wonen met een beperking:

Dit is voor iedereen die het wonen van mensen met een beperking wil verbeteren.

www.goedwonenvooriedereen.nl

 

MEE-organisatie voor mensen met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte:

MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en verwijst naar de juiste instanties.

Het betreft een organisatie in de eigen omgeving, die cliënten deskundig kunnen helpen bij vragen op het gebied van:

*           Sociale voorzieningen en PGB

*           Opvoeding en onderwijs

*           Inkomen en werken

*           Wonen en vervoer

*           Vrije tijd en vakantie

Landelijke site: www.mee.nl

 

Het raamwerk:

Zij ondersteunen en begeleiden kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Er wordt met coaches gewerkt.

www.hetraamwerk.nl.

 

Afspraken vastgelegd in het VN-verdrag voor mensen met een handicap:

Mensen met een handicap hebben net als ieder ander recht op een goed leven en gewoon meedoen. Op deze website een korte toelichting op dit verdrag van de CG-raad.

www.nlvooriedereen.nl

 

Gids patiënten-informatie van de NPCF:

Deze gids bevat zo’n 850 adressen van:

*           Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

*           Patiëntenrechten en klachtenopvang

*           Overheidsbeleid en verzekeringen

*           Informatie en financiering

*           Behandeling en hulpverlening

www.npcf.nl.

 

Informatie over locaties en wachtlijsten in de gehandicaptenzorg:

www.zorgatlas.nl.

 

 

 1. Studie, werk en recreatie voor mensen met een beperking:

 

Stichting handicap en studie:

Zij kunnen chronisch zieken en gehandicapten ondersteunen bij hun studie. Zij geven praktische tips en wijzen op voorzieningen. Geven ook advies over speciale regelingen.

www.volksgezondheidenzorg.nl

 

Informatie over werk en verzekeringen voor mensen met een handicap of chronische ziekte:

De Welder-groep werkt zonder winstoogmerk, en geeft adviezen en tips aan mensen met gezondheidsproblemen of een handicap. Dat betreft het terrein van gezondheid, arbeid en participatie. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een levensverzekering of het zoeken van een baan. De antwoorden op de veelgestelde vragen zijn heel informatief.

www.weldergroep.nl.

 

Uitzendbureau voor jongeren met een handicap/beperking:

Zij bemiddelen ook voor bijbaantjes en vakantiewerk:

www.www.emma-at-work.nl

 

Adressen van bedrijven, die verstandelijk beperkten in dienst hebben:

Het gaat om 600 adressen van hotels, cafés, restaurants, kunstateliers, tuincentra, fietsenmakers, bakkerijen, kopieshops en wasserettes.

www.bijzonderwelkom.nl

 

Werken op zorgboerderij “Buitenkans” in Hillegom:

Hier kunnen mensen werken met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook voor mensen met een burn-out. Er is begeleiding aanwezig en men kan er voor dagdelen terecht.

www.debuitenkans.com.

 

Werkervaringsplekken voor jongeren met autisme:

In de kringloopwinkel “Het huis van Tante Trees”, Meerstreet 24-25 in Hillegom.

www.hethuisvantantetrees.nl.

 

Recreatie en sport bij “Stichting de Zevensprong”:

Zij verzorgen allerlei recreatieve en sportieve activiteiten voor verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten. Het varieert van carnaval tot paardrijden.

www.stichtingdezevensprong.nl.

 

 

 1. Toegankelijkheid en vakantie voor mensen met een beperking:

 

Toegankelijkheid voor mensen met beperkingen:

*           Openbare ruimte en gebouwen

*           Diensten en producten

*           Communicatie en vervoer

*           Gastvrijheid

www.allestoegankelijk.nl

 

Rolstoeltoegankelijke restaurants (aantal in 2012: 4676):

www.rolstoeltoegankelijkerestaurants.nl.

 

Toegankelijkheid van natuurgebieden voor mensen met beperkingen:

www.natuurzonderdrempels.nl.

 

Rolstoelgeschikte wandelingen door natuurgebieden in Nederland:

Het zijn wandelingen van 2 tot 18 km.

www.rolstoelroute.nl.

 

Aangepaste luxe Bed en Breakfest voor mensen met een beperking:

In Nederland en vlak over de grens.

www.eelkedroomt.nl

 

Aangepaste bungalows op diverse parken van Stichting Goedegebuuren:

www.stichting-goedegebuuren.nl.

 

Vakanties in aangepaste accommodaties:

www.buitengewoonreizen.nl.

 

Aangepaste verre vakanties voor mensen met een handicap:

www.mundoradoreizen.nl.

 

 

 1. Hulpmiddelen voor mensen met een beperking:

 

Lijst van hulpmiddelen, die vergoed worden uit de basisverzekering:

www.rijksoverheid.nl zoekterm: hulpmiddel basispakket.

 

Informatie over hulpmiddelen:

Met zoekterm: hulpmiddelen, kan men bij 10.000 hulpmiddelen kijken, welke bij de persoonlijke situatie past.

www.kiesbeter.nl.

 

Onafhankelijke en objectieve informatie over hulpmiddelen:

www.hulpmiddelenwijzer.nl

www.handy-wijzer.nl

www.scouters.nl

 

Informatie over hulpmiddelen van de NPCF:
Het betreft hulpmiddelen die vergoed worden uit de basisverzekering en de WMO, en ook die men zelf moet betalen.

www.npcf.nl/hulpmiddelen

 

Ervaringen uitwisselen over hulpmiddelen:

Ervaringen en tips van gebruikers over hulpmiddelen. Men kan ook kosteloos advies vragen over een hulpmiddel wat men wil aanschaffen.

www.mijnhulpmiddel.nl.

 

Aangepaste kleding voor volwassen in een rolstoel:

www.fashiononwheels.nl

www.abodyissue.nl

www.beitbyjenn.nl

www.it-fits.nl

 

Couturekleding en op maat gemaakte avondkleding voor mensen in een rolstoel:

www.chairmelotte.com

www.Wi-care.nl

 

Aangepaste lingerie en badkleding voor mensen met een lichamelijke beperking:

www.armalei.nl

 

Aangepaste rolstoelkleding voor kinderen:

www.Pienen.Polle.nl

 

Veters die men niet hoeft te strikken:

Je hoeft alleen maar aan de lus te trekken en de schoen zit goed.

www.greepers.nl

 

Gebruikte hulpmiddelen verkopen:

Men bepaalt samen de prijs en men krijgt 60% van de opbrengst.

www.zorgoutlet.nl

 

Gebruikte hulpmiddelen schenken aan mensen in ontwikkelingslanden:

www.stichtingtweedekans-hulpmiddelen.nl

 

 

 1. Sociale contacten tussen mensen met een beperking:

 

Sociale contacten voor en door mensen met een handicap of chronische ziekte:

www.leefwijzer.nl

 

Beveiligde ontmoetingsplaats op internet:

Deze site is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Reumapatiëntenbond, het Astmafonds en de Vereniging van Spierziekten. Centraal staat de aandoening: een korte omschrijving van een specifieke ziekte met een overzicht van het aantal mensen dat actief is op dat onderdeel. Je kunt anoniem gesprekken volgen, maar wanneer je vragen wilt stellen, moet je je registreren via je profiel.

Er zijn 2 soorten groepen: de open en de gesloten groepen. Van de open groepen kan iedereen lid worden. Voor de besloten groepen moet men eerst toegang vragen aan de beheerder. Er is een zeer geavanceerd zoeksysteem. De onderwerpen zijn zeer divers.

www.iemandzoalsIk.nl

 

Interviews met 7 chronisch zieke mensen door Hanneke Groenteman:

Een inspirerende DVD met mensen, die niet bij de pakken neerzitten.

www.dvdchronischziek.nl

 

Digitaal sociaal contact voor mensen met een verstandelijke beperking:

www.hethondje.nl

www.ookjij.nl

 

 

 1. Financiële hulp voor mensen met een ziekte of beperking:

 

Toeslagen die men aan kan vragen en ontvangen via de inkomstenbelasting:

Informatie over:

*           Zorgtoeslag

*           Huurtoeslag

*           Kinderopvangtoeslag

www.belastingdienst.nl/toeslagen

 

Financiële hulp voor chronisch zieken en gehandicapten:

Het Fonds van de Nederlandse Algemene Gehandicapten Organisatie vergoedt computers, studiekosten, aangepaste bedden en aangepaste stoelen en in uitzonderingsgevallen auto’s. Voorwaarde is dat de kosten door geen enkele officiële instantie worden vergoed en dat het inkomen en het vermogen ontoereikend zijn. De aanvraag kan alleen via een erkende hulpverlener.

www.ango.nl

 

 

 1. Speciale en aangepaste vakanties voor mensen met een beperking:

 

Vakanties uit de “Blauwe Gids” van het NBVA:

Deze gids is een naslagwerk, waarin je de juiste organisatie kunt opsporen voor een passende speciale vakantie, zowel binnen Nederland als in het buitenland.

*           Aangepaste vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

*           Aangepaste bungalowparken, vakantiehuizen, hotels, campers, (sta)caravans en tenten

*           Aangepaste bus-, vlieg-, boot- en cruisevakanties

*           Aangepaste ruiterkampen, watersport- en zeilvakanties

*           Geheel of gedeeltelijk verzorgde vakanties voorlichamelijk gehandicapten en    rolstoelpatiënten

*           Vakanties met thuiszorg ter plaatse

*           Vakanties voor verstandelijk- en meervoudig gehandicapten

*           Aangepaste vakanties voor ouderen met medische begeleiding

*           Vakanties voor psychiatrische patiënten

*           Vakanties voor mensen met reuma, spierziekten, epilepsie, hartaandoeningen, autisme en ADHD

*           Vakanties voor verpleeghuisbewoners en hun partner

*           Vakanties voor ouderen met beginnende dementie

*           Vakanties voor mantelzorgers en de verzorgden samen

*           Vakanties voor mensen die “even” op adem willen komen

*           Vakanties van het Rode Kruis en de Zonnebloem

Van de NBAV moeten de aangeboden vakanties in deze gids aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Men kan deze uitgebreide gids gratis telefonisch bestellen: 033-46.54.343

www.ango.nl

 

Vakantie in een aangepast Ronald McDonald-appartement:

Gelegen op de mooiste plekken in Nederland. Men betaalt slechts € 35 per nacht in het laagseizoen en € 50 in het Hoogseizoen.

www.ronaldmcdonaldvakantie.nl

 

Aangepaste vakanties voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een spierziekte:

In een volledig aangepaste woning : Het Tesselhuis op Texel.

Aanmelden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/tesselhuis2016

Telefonisch: 035-548.04.80.

 

Met zorg op vakantie:

Een organisatie die op grond van de vakantiewensen een passende locatie en accommodatie in Nederland vindt en vervolgens de benodigde zorg op het vakantieadres regelt. In veruit de meeste gevallen wordt is de zorg gewoon gedekt.

www.zorgsamvakanties.nl

 

Aangepaste accommodaties en vervoer voor kinderen en volwassenen met een beperking:

www.meevakantiewijzer.nl.

 

Gratis downloaden van 500 aandoeningen in 6 talen:

Handig voor op vakantie, en te downloaden op Apple iPhone en androidtoestellen. In de talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Turks.

www.gezondheidsnet.nl

 

 

 1. Informatie voor mensen met een gehoorstoornis:

 

Nationale gehoortest:

Hierbij kan men telefonisch een gehoortest doen om te kijken of men nog voldoende hoort.

Telefoon: 0900-456.01.23

 

Uitgebreide (nieuwe) informatie over gehoorstoornissen en de ziekte van Meniêre:

www.hoorzaken.nl.

 

Hoortoestel kiezen en beoordeling van audiciens in de buurt:

www.hoorwijzer.nl.

 

Medicijnen, die gehoorschade kunnen veroorzaken:

Van de Nederlandse Vereniging Van Slechthorenden. Zij geven ook verdere informatie over slechthorendheid.

www.stichtinghoormij.nl

 

Informatie over KNO-artsen:

www.kno.nl.

 

Sociaal contact voor doven en slechthorenden:

www.doof.nl

 

Het alarmnummer bellen of de politie:

Alarmnummer met tekstbellen voor doven en slechthorenden: 0900-8112.

Niet spoedeisende hulp bij de politie met de teksttelefoon: 0900-1844.

 

Wanneer men 68 jaar of ouder mag men bij gehoorstoornissen rechtstreeks naar de audicien:

Dit is toegestaan door de zorgverzekeraars. Wie jonger is moet bij gehoorproblemen via de huisarts eerst een verwijzing vragen naar een KNO-arts of een audiologisch centrum.

 

 

 1. Informatie voor mensen met een visuele beperking:

 

Visio voor mensen met een visuele beperking:

Dit is een organisatie voor revalidatie en training van mensen met een visuele beperking. Zij geven ook advies voor voorzieningen en hulpmiddelen in de woning en op het werk.

www.visio.org.

 

Audiolezen:

Bibliotheekservice Passend lezen heeft een collectie van ruim 70.000 gesproken boeken en circa 175 titels van populaire kranten en tijdschriften.

www.audiolezen.nl

 

Informatie over grote letterboeken:

www.uitgeverijxl.nl

www.ouderenwinkel.nl

 

Bestellen van luisterboeken of er een abonnement op nemen:

www.passendlezen.nl

 

Speciale kaarten e.d. voor slechtzienden:

www.icatchercards.nl.

 

Inleveren van oude brillen en gehoorapparaten bij Eyeclarify:

Deze non-profit hulporganisatie verstrekt deze gebruikte hulpmiddelen aan minderbedeelde kinderen en volwassenen, die deze zelf niet kunnen aanschaffen. Men kan ze o.a. inleveren bij Zorg en Zekerheid, Pearl en Hans Anders.

www.brillenvooreyeclarify.nl

 

 

 1. Informatie voor mensen met kanker:

 

Informatie over en meewerken aan nieuwe behandelingen tegen kanker:

www.kanker.nl/kankeronderzoek.

 

Betrouwbaar informatie en ontmoetingsplatform over kanker:

Het KWF heeft dit samen met nog 3 grote organisaties op het gebied van kaker opgericht. Met persoonlijke verhalen. discussiegroepen, lotgenotencontact en een uitgebreide bibliotheek. Er zijn al 1800 mensen bij aangesloten.

www.kanker.nl

 

Aanvullende informatie over chemotherapie:

www.kanker.nl/chemotherapie

 

Ondersteuning bij chemo, pijn en operatie door ontspannings- en visualisatieoefeningen:

Zij hebben CD’s. Sommige artsen en ziekenhuizen verstrekken deze. Maar men kan ze ook via de webshop van het van Praaginstituut bestellen.

www.vanpraaginstituut.nl

 

Hulpmiddelen voor vrouwen en kinderen met een kaal hoofd:

www.mooihoofd.nl

www.mutssja.nl

 

Stichting die adviezen geeft voor uiterlijke verzorging:

Dat betreft huidverzorging, make-up, pruiken en leuke sjaals en andere “hoofddeksels”

Er staan ook voorbeeldfilmpjes op de site.

www.lookgoodfeelbetter.nl.

 

Kooktips en een receptenboekje voor chemopatiënten:

Door de chemokuur verandert de smaak van patiënten. Restaurant De Librije en de Isala klinieken werken samen voor kooktips en een receptenboekje.

www.beleefjesmaak.nl

 

Informatie en ervaringen uitwisselen via de Vereniging van Borstkankerpatiënten:

www.borstkanker.nl

 

Badmode, B.H.’s en borstprotheses voor kankerpatiënten:

www.uniquebody.nl

www.anita.com.

 

 

 1. Informatie voor mensen met allergieën en astma:

 

Weerbericht voor allergiepatiënten:

www.allergieradar.nl.

 

Reiswebsite voor mensen met astma en eczeem:

Hier wordt onder meer vermeld of het verblijf huisdiervrij, stofvrij en rookvrij is. Ook de beschikbaarheid van een ziekenhuis, arts en winkel met allergievrije artikelen in de omgeving is per locatie aangegeven.

www.vmce.nl .

 

 

 1. Informatie over andere aandoeningen:

 

Risicotest op Diabetes:

www.kijkopdiabetes.nl

 

Persoonlijke vragen over urineverlies:

www.voeldevrijheid.nl

 

Hulp voor slaapstoornissen:

Site van de centra voor slaapstoornissen,

www.slaapstoornissen.nl.

 

Serviceloket Huntington:

Deskundigen van dit serviceloket geven advies bij specifieke vragen over deze ziekte zowel aan familieleden als aan zorgverleners.

Telefoon: 071-405.69.93 rechtstreeks contact met deskundigen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16 en 17 uur. Op andere momenten wordt een terugbelafspraak gemaakt.

E-mail: serviceloket@ketenzorghuntington.nl

 

Dyslexietest voor mensen die woordblind zijn:

www.dyslexieweb.nl/dyslexietest.

 

 

 1. Sociale contacten:

 

Cursus vrienden maken bij het Rode Kruis:

Op diverse plaatsen in Nederland geven zij cursussen voor mensen, die moeite hebben om sociale contacten te leggen of vrienden te maken.

www.rodekruis.nl zoekterm: hulp in Nederland/ sociale activiteiten/ cursus vrienden maken.

 

Een sportmaatje zoeken:

Op deze site kan men een “match” zoeken voor een sportmaatje in de buurt.

www.beweegmaatje.nl

 

Sociale contacten met (ex)gedetineerden:

www.bonjo.nl

 

Als vrijwilliger kwetsbare mensen helpen via de Welzijn Lisse:

*           (Kleine) klusjes in en om huis

*           De tuin opknappen

*           Mensen naar het ziekenhuis rijden en eventueel begeleiden

Men krijgt een vergoeding voor gewerkte uren/ autokosten.

www.welzijnlisse.nl

 

 

 1. Positief nieuws en andere positieve zaken in deze moeilijke tijd van recessie:

 

Positief nieuws wat ‘t verschil maakt, je aan het denken zet, nieuwsgierig maakt.

Het gaat om de waarde van het nieuws voor de toekomst van Nederland en de wereld. Positief nieuws over de vooruitgang op het gebied van economie, duurzaamheid, gezondheid, maatschappij, cultuur en sport. Het inspireert om vooruitgang te boeken.

www.hetnieuwsvandevooruitgang.nl.

 

Een open oog voor nieuws met positieve inspiratie en motivatie:

www.nieuwsmeteenglimlach.nl

 

Positieve kijk op het dagelijkse nieuws en maatschappelijke ontwikkeling:

www.happynews.nl.

 

Denktechniek om problemen te veranderen in mogelijkheden:

www.omdenken.nl

 

 

 1. Informatie over slachtofferhulp, en bij pesten en geweld (ook op internet):

 

Hulp voor slachtoffers:

De slachtofferwijzer is een laagdrempelige wegwijzer voor iedereen, die iets ernstigs heeft meegemaakt en hulp zoekt. Het is eenvoudig, anoniem en op ieder moment te raadplegen, ook voor familie, hulpverleners en andere bekenden van het slachtoffer.

www.slachtofferwijzer.nl

 

Persoonlijke ondersteuning door medewerkers van Slachtofferhulp:

Na een inbraak, overval, brand, babbeltruc enz. zijn mensen hun gevoel van veiligheid kwijt. Medewerkers van Slachtofferhulp  ondersteunen op emotioneel, praktisch en juridisch gebied.

Telefoon: 0900-0101 (lokaal tarief) ma t/m vr: 9.00-17.00 uur

www.slachtofferhulp.nl

 

Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling:

telefoon: 0800-2000 24 uur per dag gratis, ook in het weekend

Website: www.vooreenveiligthuis.nl zoekterm: (huiselijk) geweld

 

Hulplijn Seksueel misbruik:

Kinderen en volwassenen kunnen bij deze hulplijn terecht voor hulp en advies.

Telefoon: 0900-999.90.01.

 

Schadefonds geweldsmisdrijven:

www.schadefonds.nl

 

Hulp bij pesten of lastigvallen via internet (cyberpesten):

www.meldknop.nl.

 

 

 1. Bereikbaarheid van naaste familieleden e.a. in acute situaties:

 

Meterkastkaart:

De meterkastkaart is een kaart waarop de telefoonnummers staan van familie, vrienden of mensen die gebeld moeten worden in geval van nood. Als iedereen zo’n kaart in de meterkast hangt, kunnen hulpverleners de informatie snel vinden en actie ondernemen.

 

ICE:

Buiten de deur kan er natuurlijk ook één en ander misgaan. Ook dan is het prettig dat er snel iemand gewaarschuwd kan worden. Vaak heeft men nu een mobieltje bij zich. Via het adresboek van die telefoon kunnen hulpverleners snel een contactpersoon vinden. Dat geldt ook als men in het buitenland is. Internationaal is daarvoor de gangbare naam ICE, wat staat voor “In Case of Emergency”. Onder die naam slaat men het telefoonnummer op van de persoon, die in geval van nood gebeld moet worden. ICE is internationaal erkend als afkorting. Als men verschillende nummers wil opslaan, kan men de namen ICE1, ICE2, ICE3 gebruiken. Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker verschil maken als het snel moet gaan. Meer informatie over ICE op de website: www.wikipedia.org/wiki/In_case_of_emergency. Vervolgens Nederlandse taal aanklikken.

 

 

 1. Informatie voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en discalculie:

 

Kinderen met ADHD, dyslexie of autismeverwante stoornissen:

www.balansdigitaal.nl.

 

Volwassenen met ADHD, ADD, dyslexie en discalculie:

www.impulsenwoortblind.nl

 

Test voor volwassen ADHD-ers:

www.psyq.nl/adhd

 

 

 1. Informatie voor dementerenden en hun verzorgers:

 

Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland:

www.alzheimer-nederland.nl

 

Online hulpverlening voor mantelzorgers van dementiepatiënten:

Men kan o.a. een zelf-test doen, hoe om te gaan met probleemgedrag, grenzen aangeven, hulp vragen. De begeleiding door hulpverleners is van Stichting Geraint.

www.dementieonline.nl

 

Ervaringsfilms over dementie:

Het betreft films voor familie en zorgverleners.

www.moderne-dementiezorg.nl.

 

Zorginstellingen voor dementerenden met maximale vrijheid:

Overzicht van zorginstellingen, die ouderen maximale bewegingsvrijheid bieden en geen vrijheids-beperkende maatregelen toepassen.

www.innovatiekringdementie.nl.

 

Kleinschalig wonen voor mensen met een geheugenbeperking:

Er is plaats voor 16 personen en de zorgondernemers wonen zelf binnen de zorginstelling.

www.herbergier.nl

 

Ondersteuning voor jongdementerenden en hun verzorgenden:

www.ikwordmaatje.nl.

 

Een dagje uit voor diep dementerende patiënten en ernstig meervoudig gehandicapten:

Ze genieten op een aangepaste manier van sprookjesachtige themawerelden, belevenistheater en massages.

www.debelevenis.nl

 

 

 1. Informatie voor mensen met psychische problemen en hun familieleden:

 

Informatie en ervaringsverhalen over eetstoornissen;

Over anorexia, boulimia, obesitas enz.

www.proud2bme.nl

 

Hulp bij depressie en depressieve gevoelens:

Site voor jongeren en volwassenen. Ook onlinebehandeling mogelijk.

www.psychischegezondheid.nl/depressiecentrum

www.trimbos.nl

www.kleurjeleven.nl

 

Hulp bij depressie en stress:

www.depressiecentrum.nl

 

Hulp en informatie voor mensen met een bipolaire stoornis:

Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB)

www.vmdb.nl

 

Hulp voor mensen met suïcidale neigingen:

Suïcidale mensen en hun naasten kunnen hier terecht voor advies en een luisterend oor. Zij worden geholpen door professioneel getrainde vrijwilligers, die dag en nacht bereikbaar zijn. Telefoon: 0900-113.01.13

www.113online.nl.

 

Stichting Ypsilon:

Biedt hulp aan familieleden en naasten van mensen met psychoses en schizofrenie.

Telefoon: 088-000.21.20, van 10-16 uur.

www.ypsilon.org.

 

Online behandeling door een erkende instelling:

Het betreft o.a., depressie, burn-out, angststoornissen, alcohol en cannabisverslaving enz.

www.webzorg.nl

 

Beoordeling door het Trimbosinstituut van online-hulpaanbod van GGZ-professionals:

Zij handelen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

www.onlinehulpstempel.nl.

 

Vragen of klachten over veranderingen in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang:

www.meldjezorg.nl.

 

Ondersteuning voor jongeren van ouders met psychische problemen of verslavingsproblematiek:

www.kopstoring.nl.

 

Telefonische hulplijn voor pedofielen:

Een hulplijn voor mogelijke pedofielen, hun familieleden en professionals (o.a. huisartsen). Een initiatief van de forensische polikliniek de Waag en het Meldpunt kinderporno. Hiermee is al gebleken, dat misbruik te voorkomen is. Men kan anoniem  bellen tussen 14 en 17 uur op nummer: 0800-266.64.36. Er zitten speciaal opgeleide medewerkers aan de telefoon. De Waag is inmiddels begonnen met lotgenotengroepen waar zowel pedoseksuelen, als hun partners en familieleden terecht kunnen.

 

 

 1. Dagbesteding en sociale contacten voor mensen met psychische problemen:

 

Dagbesteding op zorgboerderijen:

Dat is voor mensen met een psychiatrische stoornis, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek.

www.zorgboeren.nl

 

Vrijwilligers koppelen aan psychiatrische patiënten:

Een initiatief van Rivierduinen, Activite en Libertas Leiden.

www.vriendendienst.info.

 

 

 1. Informatie voor mensen met verslavingsproblematiek en hun familie:

 

Parnassia verslavingspreventie:

www.parnassia.nl

 

Zelftesten voor alcoholverslaving:

www.brijder.nl

 

Korte online cursus om met je kind te praten over alcohol, roken en blowen:

www.pratenmetuwkind.nl.

 

Tips en ervaringen van andere ouders op dat terrein:

www.hoepakjijdataan.nl

 

Anonieme alcoholisten:

www.aa-nederland.nl

 

Online behandeling door erkende instellingen voor o.a. alcoholverslaving:

www.minderdrinken.nl

www.alcoholdebaas.nl

 

Stoppen met roken:

www.stivoro.nl/hulpbijstoppen

www.ikstop.nl

 

Hulp voor (ex)verslaafden en hun familie:

www.debrughelpt.nl

 

Hulp voor familie van verslaafden aan drugs, gokken en alcohol:

www.verslaafdaanjou.nl

 

 

 1. Financiële informatie:

 

Nederlands Instituut voor budgetvoorlichting: NIBUD:

Biedt o.a. hulp op financieel terrein:

*           Budgetteren

*           Zelf een begroting maken

*           Persoonlijk financieel advies

*           (School)kosten van de kinderen

*           Uitgaven voor studenten

*           Alimentatie en co-ouderschap

*           Kostgeld vragen

*           Schuldhulpverlening

Zij geven ook uit:

*           Budgetagenda

*           Diverse brochures

Telefoon: 030-239.13.50

www.nibud.nl

 

Budgetadvies van het Nibud waarop je kunt bezuinigen:

www.service.nibud.nl/pba.

 

Berekenen van een buffer voor grote uitgaven:

www.nibud.nl/bufferberekenaar.

 

Zoeken naar bestaande regelingen en wie ervoor in aanmerking komt:

www.berekenuwrecht.nl

 

Andere betrouwbare websites met informatie over geldzaken, tips, berekeningen en advies:

www.wijzeringeldzaken.nl

www.zobespaarjegeld.nl

www.geldenrecht.nl

 

Informatie van de belastingdienst over toeslagen:

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

 

Alternatieven voor dure 0900-nummers:

www.0900alternatieven.nl.

 

Melden van vermissing of stelen van bankpas:

Op dit telefoonnummer kan men de bankrekening laten blokkeren.

Telefoon: 0800-03.13

 

Je uitgavenpatroon vergelijken met een soortgelijk huishouden:

www.pggm.nl/uitgavenwijzer

 

Gratis adverteren voor ruildiensten:

Het kan alleen met een wederdienst of ruilobject, dus niet met geld.

www.ruilen.nl.

 

Hulpfonds Lisse/Lisserbroek:

Biedt financiële hulp, waar de bijzondere bijstand niet kan of mag helpen.

Men kan o.a. contact opnemen met 06-470.182.19

Per mail: lissehulpfonds@gmail.com.

 

 

 1. Echtscheiding:

 

Hulp bij het opstellen van een gezamenlijk echtscheidingsplan door de Raad voor Rechtsbijstand:

Zij kunnen ook helpen bij een ouderschapsplan, geven advies en bemiddelen, wat advocaatkosten uitspaart.

www.rechtwijzer.nl/uitelkaar.

 

Hulp om gratis te scheiden van Stichting HGS:

De Stichting Helemaal Gratis Scheiden helpt mensen met de laagste inkomens en zonder vermogen om gratis te scheiden. De scheiding wordt geregeld door gespecialiseerde advocaten en mediators.

www.helemaalgratisscheiden.nl

 

Hulp bij het innen van alimentatie van een weigerachtige partner:

www.lbio.nl

 

 

 1. Aanvragen van bijzondere bijstand en vrijstelling van gemeentelijke belastingen:

 

Aanvragen van bijzondere bijstand:

Dit is van toepassing op mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen. Dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor mensen met een laag salaris, een Wajong-uitkering of AOW. Men krijgt alleen bijzondere bijstand, wanneer het niet vergoed wordt uit een voorliggende voorziening als WMO en de Zorgverzekering. Voorbeelden zijn o.a. een bril, eigen bijdrage voor fysiotherapie, steunkousen, hoortoestel en alarmering.

www.isdbollenstreek.nl.

 

Vrijstelling aanvragen van gemeentelijke belastingen in Lisse:

Hierin werkt de gemeente Lisse samen met de gemeente Noordwijk.

Doorklikken op kwijtschelding gemeentelijke belastingen/ verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lisse/ formulier downloaden.

www.belastingenbollenstreek.nl

 

 

 1. Informatie hoe schulden te voorkomen en schuldhulpverlening:

 

Waarschuwingen en informatie over teveel lenen, te hoge rentes en kleine lettertjes:

www.wijzeringeldzaken.nl

 

Informatie van het Nibud en NVVK over mogelijkheden om zelf schulden te regelen:

NVVK staat voor branchevereniging voor schuldhulpverlening.

www.zelfjeschuldenregelen.nl

 

Hulp van schuldhulpmaatje bij oplossing van schulden:

Initiatief vanuit een aantal kerkgenootschappen. Het zijn geschoolde vrijwilligers die begeleiding geven. Er wordt geholpen ongeacht of men wel of niet religieus is.

www.schuldhulpmaatje.nl

 

Informatie over de mogelijkheden van schuldhulpverlening:

www.uitdeschulden.nl

 

Schuldhulpverlening door de gemeente Lisse:

Klant Contact Centrum ISD Bollenstreek tel. 0800-95.67.000.

 

 

 1. Veilig betalen op internet en veilig internetbankieren:

 

Informatie van banken over bescherming en veilig betalen op internet:

www.veiligbankieren.nl

www.digibewust.nl

 

Betrouwbare sites opzoeken en internetfraude melden:

www.fraudehelpdesk.nl

www.mijnpolitie.nl

 

Veilig betalen via internet:

www.postcodegarant.nl

 

 

 1. Uitstapjes voor mensen met een kleine portemonnee:

 

Gratis dagjes uit:

Bij de attracties staan de aanpassingen vermeld.

www.gratisdagjeuit.nl

 

Gratis dagjes uit met kinderen en kleinkinderen:

www.wayout.nl

 

Duizenden uitstapjes met korting:

Op deze site staan spaaracties, kortingbonnen, gebruik van pasjes voor korting en verbporgen voordeeltjes.

 

Lijst van 962 gratis uitjes bij de ANWB:

Van fruittuinen, buitencentra en boerderijen tot musea

www.anwb.nl zoekterm: vrije tijd.

 

 

 1. Informatie rond terminale ziekte en terminale zorg:

 

Wensen vervullen van kinderen van 3 tot 18 jaar, met een levensbedreigende ziekte:

www.makeawishnederland.org.

 

Zelf mogen vliegen voor terminaal zieke en chronisch zieke kinderen:

Men laat hen zelf onder begeleiding vliegen in een vliegtuig

www.stichtinghoogvliegers.nl.

 

Palliatieve zorg voor kinderen met een levensbedreigende ziekte:

www.houmevast.nl

www.vergeetmeniet.nl

www.kinderpalliatief.nl

 

Laatste wens vervullen van terminale patiënten per ambulance::

Deze stichting verzorgt wensen van terminale patiënten helemaal gratis. Alle betrokkenen zijn vrijwilligers, zowel de ervaren chauffeurs als de verpleegkundigen. De patiënten kunnen per ambulance naar hun laatste wens vervoerd worden.

www.ambulancewens.nl

www.wensambulance.nl

 

Een dag varen voor een ernstig, ongeneeslijk zieke met zijn naasten:

www.stichtingvaarwens.nl

 

Een DVD laten maken als herinnering:

Dat gebeurt in een persoonlijk interview met de persoon, die niet meer beter wordt.

www.herinneringen-enzo.nl

 

DVD: “als je niet meer beter wordt”.

Deze DVD is een initiatief van Agora, het ondersteuningspunt palliatieve zorg. Het is bedoeld als voorlichtingsmateriaal voor patiënten en hun familieleden. Verschillende hoofdpersonen vertellen hoe ze met hun terminale ziekte omgaan. Deze verhalen helpen in de keuzes die men moet maken. De DVD kan men ook op internet bekijken.

Daarnaast staan er op deze site zo’n 37 links naar o.a.:

*           Inloophuizen voor kankerpatiënten en lotgenotencontact

*           Patiëntenorganisaties en overzicht van praktische hulp

*           Aanvragen van voorzieningen en zorgverklaring

*           Levenswensverklaring en wilsverklaring

*           Keuzes rond overlijden en hulpforums

*           Soorten palliatieve zorg en draaiboek rond uitvaart

*           Rouwbegeleiding

www.alsjenietmeerbeterwordt.nl.

 

Aanvragen van een standaardwilsverklaring en “niet reanimeerpenning”::

www.nvve.nl.

 

Foto’s laten maken van ernstig zieke kinderen en hun ouders, maar ook van stervende en overleden baby’s

Dit betreft professionele fotografen van de Stichting Still die dat gratis doen. Voor overleden baby’s vanaf het 2e trimester van de zwangerschap. Het kan in het ziekenhuis, thuis of studio.

www.stichtingstill.nl

 

 

 1. Informatie rond verlies en rouw:

 

Professionele foto’s van ernstig zieke, stervende of overleden baby’s en kinderen.

Professionele fotografen maken gratis foto’s van de baby’s en kinderen. Dat doen ze zowel in ziekenhuizen als mogelijke andere locaties. Men krijgt een fotoboek met CD-rom. Het betreft baby’s vanaf 24 weken zwangerschap tot kinderen van 16 jaar. Het is gratis, want de kosten worden gedragen door sponsors.

Telefoon: 06-533.99.244, 24 uur per dag.

www.makeamemory.nl

 

Site van de overheid over hoe de zaken te regelen rond overlijden:

www.rijksoverheid.nl/overlijden-en-erven.

 

Post en reclame blokkeren na overlijden:

www.rijksoverheid.nl zoekterm: nationaal overledenenregister.

 

Opzegdienst voor administratie of wijziging tenaamstelling na overlijden:

Er zijn 1400 bedrijven bij aangesloten en het kost een eenmalig redelijk bedrag.

www.opzegdienst.nl

 

Hulp rond sterven en rouw:

www.landelijksteunpuntrouw.nl

 

Professionele rouwhulp voor kinderen, jongeren en volwassenen:

www.rouwhulp.nl.

 

Hulp en steun voor ouders die hun kind vóór 24 weken zwangerschap verloren hebben

www.stichtingelyse.nl

 

Hulp en ontspanning voor jonge weduwen:

www.dejongeweduwe.nl

 

Melden van klachten over instanties na overlijden:

www.overleven.nl.

 

Tips aangedragen door Berna van Amersfoort-Oudejans

Openingstijden

maandag 07:45 - 21:00
dinsdag 07:45 - 18:00
woensdag 07:45 - 18:00
donderdag 07:45 - 20:30
vrijdag 07:45 - 18:00
zaterdag 08:00 - 12:00
zondag Gesloten

Algemene beoordeling = 9,0

praktijk boot en broersen qualiview 2017

2017 | 599 beoordelingen | Qualiview