Pluspraktijk | Topzorgpraktijk | *** 3 sterren Praktijk

Tarievenlijst 2018

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.

Lijst van ziektekostenverzekeraars 

ACHMEA IZZ (ziekenhuiswezen) Salland
AEGON Loyalis (ABP-personeel) Stad Rotterdam
AGIS Menzis SIZ
Allianz Multizorg (CVVMZ) Trias
Amersfoortse Nationale Nederlanden Univé
AMEV Nedasco VGZ
Anderzorg Nederzorg Woudsend
Ardyn NVS Zorg en Zekerheid
CZ OHRA ZRA
Delta Llotd ONVZ
DSW OZ
Fortis OZB
Geové OZF
Goudse (MZG) PNO
IAK Prové
IZA Rijnmond

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk. Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Waarom deze tarievenlijst ?

Per 1 februari 2005 is een experiment gestart om de vaste tarieven in de gezondheidszorg te verlaten. Dit experiment is ingezet door de minister van VWS. Het experiment wordt alléén uitgevoerd onder de fysiotherapeuten. Beoogd doel hierbij is de ‘marktwerking’ te stimuleren, met andere woorden: meer afstemming tussen prijs en kwaliteit en tevens prijsbeheersing door concurrentiebevordering. Indien het experiment positief wordt beoordeeld overweegt het ministerie om in de toekomst ook bij andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg de tarieven vrij te stellen.

 Tarievenlijst Praktijk Boot en Broersen per 1 januari 2018 

Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen worden gebracht met ingang van 1 januari 2018.
Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2018  , de volgende tarieven in rekening:

1000 Fysiotherapie  €   37,50
1001 Fysiotherapie plus aan huis toeslag  €   52,50
1002 Fysiotherapie plus inrichting toeslag  €   52,50
1870 Intake na verwijzing  €   55,00
1871 Intake na verwijzing + aan huis toeslag  €   70,00
1872 Intake na verwijzing + inrichting toeslag  €  70,00
1864 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie  €   55,00
1850 Screening  €  20,00
1200 Manuele therapie  €   47,50
1201 Manuele therapie + aan huis toeslag  €   62,50
1202 Manuele therapie + inrichting toeslag  €   62,50
1100 Kinderfysiotherapie  €   47,50
1101 Kinderfysiotherapie + aan huis toeslag  €   62,50
1102 Kinderfysiotherapie + inrichting toeslag  €   62,50
1103 Instructie / overleg ouders van de patiënt  €   47,50
1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  €   47,50
1600 Bekkenfysiotherapie  €   47,50
1601 Bekkenfysiotherapie plus aan huis toeslag  €   62,50
1602 Bekkenfysiotherapie plus inrichting toeslag  €   62,50
1400 Eenmalig consult  €   60,00
1401 Eenmalig consult + aan huis toeslag  €   75,00
1402 Eenmalig consult + inrichting toeslag  €   75,00


Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd en worden derhalve bij uzelf in rekening gebracht !

Tarieven niet nagekomen afspraak (75% van praktijktarief)

Behandeling fysiotherapie € 28,15
Behandeling manuele therapie € 35,62
Behandeling bekkenfysiotherapie € 35,62
Behandeling kinderfysiotherapie € 35,62

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Openingstijden

maandag 07:45 - 21:00
dinsdag 07:45 - 18:00
woensdag 07:45 - 18:00
donderdag 07:45 - 20:30
vrijdag 07:45 - 18:00
zaterdag 08:00 - 12:00
zondag Gesloten

Algemene beoordeling = 9,0

praktijk boot en broersen qualiview 2017

2017 | 599 beoordelingen | Qualiview