Lodaer Img

Beweegprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking

Doelstelling

Doel van dit project is om mensen met een verstandelijke beperking de kans te geven te sporten bij een reguliere sportvereniging/- organisatie in Lisse. Na een jaar training onder begeleiding in onze praktijk hopen wij dat zij een reguliere sport kunnen kiezen naar keuze, waarbij wij de patiënten ook zullen begeleiden.

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij de beweegagoog zodat één op één bekeken kan worden wat de mogelijkheden zijn. Er wordt vervolgens een nieuwe afspraak gemaakt waarin eventueel een sporttest aan de orde komt. Aan de hand van de gegevens die hieruit voortkomen gaan wij samen met de patiënt een trainingsschema samenstellen. Hierna kan de sporter iedere week komen trainen onder begeleiding van de beweegagoog. Voor deze training kan een sportabonnement aangeschaft worden.

Dit beweegprogramma is bedoeld voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking.

 Niveau aanduidingIntelligentie
 Mensen met een lichte verstandelijkebeperkingIQ 50-70
 Mensen met een matig verstandelijke beperkingIQ 30-50

Wilt u een afspraak maken voor het beweegprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking?    

 Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com