Lodaer Img

Therapie

GLAD valpreventie

Fysiotherapie

De fysiotherapeut houdt zich bezig met het menselijke bewegen. Jaarlijks gaan 2,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut voor klachten aan het bewegingsaparaat. Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan je spieren, banden, gewrichten en zenuwen. Ook wel het bewegingsapparaat genoemd. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot houding, pijnklachten na een medische ingreep, zwelling of ademhalinsproblemen. Een fysiotherapeut kan pijn verminderen en het lichaam beter laten functioneren door verschillende behandelingen, oefeningen of door bepaalde ondersteunende hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld tape. De fysiotherapeut doet onderzoek naar de oorzaak van de klachten en stelt aan de hand van de oorzaak een behandelplan op.  Lees verder

Bekken

Bekkenfysiotherapie

Het bekkengebied is de belangrijkste schakel binnen de totale bewegingsketen van gewrichten, banden en spieren in ons bewegingsapparaat. De bekkenbodemspieren zijn daarbij een van de belangrijkste spiergroepen, mede omdat ze zoveel verschillende taken moeten kunnen uitvoeren. Er zijn veel klachten die te maken kunnen hebben met het bekken en de bekkenbodem. Bekkenfysiotherapie zou hierbij kunnen helpen. Bekkenbodemspieren moeten goed kunnen samenwerken met andere belangrijke spiergroepen zoals buikspieren, rugspieren en middenrif. Lees meer

Fijne motoriek

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het algeheel functioneren, waaronder de motoriek van kinderen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt of hulp nodig heeft. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Lees meer

Screen-Shot-12-07-23-at-03.17-PM

Kinder-manueeltherapie

Een hooggespecialiseerde vorm van manuele therapie (passend binnen het beroepscompetentieprofiel van de NVMT) kan worden toegepast op zuigelingen die een blijvende beperking hebben in het functioneren van hun nekje. Dit wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS). Lees meer

Manuele Therapie 1

Manuele therapie

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode die zich richt op gewrichten in het hele lichaam. Het eerste consult met de manueeltherapeut omvat vragen over het ontstaan en de aard van de klachten, het tijdsverloop en factoren die de klachten beïnvloeden. Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld. Ook worden de gewrichten met specifieke bewegingen onderzocht. Lees meer

SvdV20231013-308-1

Geriatrie-fysiotherapie

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en de gemiddelde Nederlander wordt ouder. Het aantal kwetsbare ouderen met ouderdomsgerelateerde (gezondheids)problemen, zoals chronische aandoeningen stijgt hierdoor. Deze vaak meervoudige, complexe problematiek vraagt om gerichte zorg. Kwetsbaarheid wordt bepaald door factoren in het fysieke, psychologische en sociale domein, en de mate van kwetsbaarheid is beïnvloedbaar door onder andere bewegen en een lichamelijk actieve leefstijl. Voldoende beweging leidt tot een betere gezondheid en een betere gezondheid leidt tot meer bewegingsmogelijkheden, zodat iemand zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. Lees meer

Sport 6

Sportfysiotherapie

U heeft een blessure of u raakt overtraind: dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been zijn. Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daardoor hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u is. Dat ziet u terug in het behandelplan en het revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds wordt dit afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. De therapeut kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling opgenomen. Na het intakegesprek en het onderzoek kan worden besloten om aanvullende diagnostiek te doen. Lees meer

Screen-Shot-12-07-23-at-04.54-PM

Oncologie-fysiotherapie

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Inmiddels zijn er vele succesvolle behandelmogelijkheden. Veel patiënten krijgen te maken met vervelende bijwerkingen van de behandelingen, die invloed hebben op de kwaliteit van leven en het herstelproces. De klachten kunnen zich uiten in verminderde bewegelijkheid van gewrichten, verminderde spierkracht, conditieverlies, vermoeidheid, spanningsklachten, pijn, stug littekenweefsel, huidveranderingen en lymfoedeem. Fysiotherapie heeft een positieve invloed op deze klachten, in alle fasen van het ziekteproces. Lees meer

IMG_0186

Oedeem-fysiotherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht. Oedeem kan in het gehele lichaam ontstaan, van de enkels tot aan het gezicht. Er is een verstoord evenwicht tussen de aanvoer en het afvoer van vocht.
Ophoping van vocht kan tot vervelende gevolgen leiden. Er kan een bewegingsbeperking ontstaan, pijnlijke lichaamsdelen, zwaar/gespannen of tintelend gevoel, verslechterde functie van spieren en gewrichten of het vergroot de kans op een infectie. Oedeemtherapie is een vorm van fysiotherapie die er op gericht is om oedeem af te voeren. Lees meer

Hand 2

Handtherapie

Handtherapie wordt uitgeoefend wanneer iemand klachten heeft aan de arm, pols of hand. Dit zijn delen van het lichaam die veel gebruikt worden in het dagelijks leven. Beperkingen aan de hand zijn direct merkbaar met werken, sporten, zelfverzorging en andere dagelijkse activiteiten. Lees meer

Kaaktherapie

Kaaktherapie

Heeft u kaakklachten na een bezoek aan de tandarts, mondhygiënist of orthodontist? Onbegrepen hoofd- en halsklachten? Of heeft u 1 van de onderstaande aandoeningen? Dan kan een manueeltherapeut met een extra opleiding van de CRAFTA u mogelijk een handje helpen. Lees meer

Schouder 2

Schoudertherapie

Bij de huisarts komen 15 á 25 per 1000 patiënten per jaar met schouderklachten. Maar bij de bevolking bedraagt dit 160 per 1.000 mensen (NHG standaard). Schouderklachten komen dus veel voor. Het schoudergewricht is een van de meest gecompliceerde gewrichten van het lichaam om te onderzoeken en te behandelen, dat komt door hoe het schoudercomplex in elkaar zit. Bovendien is de schouder niet één gewricht maar bestaat de schouder uit meer gewrichten en spelen ook de romp en de nek een belangrijke rol bij schouderbewegingen. Lees meer

Physiotherapy Dry Needling

Dry needling

Dry Needling is een techniek die zich richt op behandeling van klachten in het houdings- en bewegingsapparaat. Met Dry Needling worden spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) ontspannen via het gericht prikken met een niet-holle naald binnen de spier. Dry Needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaam geprikt, die daar enige tijd blijven zitten. Bij Dry Needling wordt een naald gebruikt waarmee kortdurend de spier wordt behandeld. Dry Needling werkt direct in op de spieren en is geen energiebehandeling. Hierdoor is het niet te vergelijken met acupunctuur. Lees meer

Echografie

Echodiagnostiek

Echodiagnostiek is een onderzoekmethode die met behulp van ultrageluid een deel van de anatomie en pathologie van het menselijk lichaam in beeld brengt. Echodiagnostiek is bekend geworden door de toepassing bij zwangere vrouwen. De echografie van het bewegingsapparaat kan zowel diagnostisch of tijdens de behandeling als evaluatiemiddel ingezet worden. In onze praktijk zien wij echografie als toevoeging van de reguliere zitting fysiotherapie dan wel manuele therapie en zullen wij geen aanvullende kosten in rekening brengen bij u of uw zorgverzekeraar. Lees meer

Shockwave Boot en Broersen

Shockwave – gefocusseerd & radiaal

In tegenstelling tot conventionele behandelmethodes kan met shockwavetherapie de oorzaak van de pijn rechtstreeks bij de oorsprong worden bestreden, zonder medicatie of chirurgie. Succesvolle resultaten worden reeds bereikt na enkele behandelingssessies. In 2008 is praktijk Boot en Broersen te Lisse als eerste gestart in de Bollenstreek met shockwave. Niet als losstaande therapievorm maar als aanvulling op de behandeling fysiotherapie en/of manuele therapie. Wij werken met zowel de radiale (RSWT) en de gefocusseerde shockwave (FSWT). Lees meer

SvdV20231013-372

Looptherapie bij Claudicatio

Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen, en hierdoor tijdens het lopen even rust moeten nemen, doen zij net alsof zij naar etalages kijken. Hier komt de naam etalageziekte vandaan. Lees meer

Artrose GLAD

GLA:D bij Artrose

Voor het behandelen van heup- en knieartrose maken wij gebruik van het GLA:D-programma. Deze wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode is in 2020 overgekomen uit Denemarken. GLA:D staat voor ‘Good Life with osteoArthritis in Denmark’ en is gebaseerd op meer dan 10 jaar onderzoek. Nederland is het 10e land waar dit behandelprogramma wordt ingezet om patiënten met artrose te behandelen. Lees meer