De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut. Hij/zij houdt zich bezig met het behandelen, coachen en begeleiden van patiënten tijdens of na de behandeling van kanker. De oncologiefysiotherapeut heeft hiervoor een extra opleiding gedaan om specifieke kennis op te doen. In onze praktijk werkt Meike van der Meer, zij doet een vierjarige master Oncologiefysiotherapie aan Avans+ en zij heeft deze studie bijna afgerond.

Meike van der Meer

Ook heeft de oncologiefysiotherapeut een signaleringsfunctie, dit betekent dat er gelet wordt op andere symptomen of klachten. Indien nodig zal een specialist uit een andere discipline ingeschakeld worden.

Bij de eerste afspraak zal er een intake worden gedaan om een indruk te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen die iemand op dat moment heeft. Daarna wordt er samen een individueel behandelplan opgesteld. Als u in het bezit bent van een verwijzing van huisarts of specialist kunt u een afspraak maken.

Vergoeding oncologiefysiotherapie

De behandelingen bij de oncologiefysiotherapeut vallen (net als bij de algemene fysiotherapeut) niet altijd binnen de basisverzekering, bij een chronisch traject is dit vanaf de 21e behandeling wel het geval.

De behandeling kan plaatsvinden in onze praktijk of de therapeut komt aan huis. Er zijn verschillende revalidatieprogramma’s die door de zorgverzekeraar worden vergoed. (let op: niet allemaal in de basisverzekering) Oncologiefysiotherapie is altijd een onderdeel van de oncologierevalidatie.

Zorgaanbieders oncologiefysiotherapie

Onze praktijk is aangesloten bij Oncologie Netwerk Fysiotherapie Kennemerland e.o. gespecialiseerd in oncologie om kennis met elkaar te delen, samen te werken, en op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de oncologiefysiotherapie.

De oncologiefysiotherapeut kan de patiënt bijstaan in de verschillende fases van de ziekte.

De curatieve fase

De therapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditie- en krachtsverlies en het verlichten van spanningsklachten. In deze fase is het belangrijk om actief te blijven. Fysiotherapie tijdens chemotherapie kan ervoor zorgen dat vermoeidheid minder lang aanhoudt en re-integratie bespoedigt. Ook zorgt het ervoor dat de behandeling minder (of niet) bijgesteld hoeft te worden.

De herstelfase

Bij de herstelfase gaat het om het herwinnen van de beweeglijkheid, kracht en conditie. Maar ook om het (opnieuw) uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

De oncologiefysiotherapeut kan helpen met een trainingsprogramma op te stellen om de conditie te verbeteren en kan de patiënt adviseren bij het hervatten van werk en sport.

Als de patiënt na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er soms blijvende gevolgen zoals bepaalde beperkingen, bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk.

De palliatieve fase

De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden.

De terminale fase

In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij pijn en benauwdheid.

De praktijk is aangesloten bij het netwerk Kennemerland, meer informatie  is te vinden op www.oncologiekennemerland.nl

Oncologische revalidatie