Fysiotherapiepraktijk Boot en Broersen is sinds augustus 2012 gestart met  een interdisciplinaire neuropraktijk, gevestigd in de praktijk in Lisse. De neuropraktijk is gespecialiseerd in het behandelen van neurologische aandoeningen als: niet aangeboren hersenletsel (NAH) waaronder cerebrovasculair accident (CVA, ook wel een beroerte genoemd), multiple sclerose (MS), Parkinson, polyneuropathie en overige neurologische klachten.

De behandelingen richten zich op het herstel na neurologisch letsel, het voorkomen van verdere beperkingen en het oefenen van activiteiten welke nog wél mogelijk zijn. Het doel van de behandeling is dat de patiënt zo goed mogelijk kan en blijft functioneren in het dagelijks leven. Dit kan zijn bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen, een stuk lopen, een telefoongesprek voeren maar bijvoorbeeld ook bij sportactiviteiten of terugkeer naar de werksituatie. Het neuroteam bestaat uit meerdere fysiotherapeuten, twee ergotherapeuten, twee logopedisten, een neuropsycholoog en een diëtiste. De neuropraktijk werkt nauw samen met huisartsen, revalidatieartsen en neurologen uit de regio.

Werkwijze

Na verwijzing door een huisarts of specialist (de neuroloog of revalidatiearts) zal een intakegesprek gepland worden om samen met u de hulpvraag vast te stellen. Wat zijn de belangrijkste problemen die u ondervindt en welke disciplines zijn er nodig om samen te werken aan uw herstel? Vervolgens wordt door elke ingeschakelde discipline een behandelplan opgesteld, waarbij de hulpvraag van de patiënt en eventueel partner centraal staat. In dit behandelplan worden specifieke doelen gesteld, plus een tijdschema gemaakt waarin aan deze doelen gewerkt wordt. Elke drie weken komt het team samen om de zorg van de patiënt op elkaar af te stemmen.

Thuisbehandeling

Naast behandeling in onze praktijk, hebben we de mogelijkheid om aan huis te behandelen in de plaatsen Hillegom, de Zilk, Lisse, Lisserbroek, Sassenheim en Voorhout. Voor plaatsen buiten dit gebied zal in overleg bekeken worden of er toch een mogelijkheid bestaat voor thuisbehandeling. Voor behandeling aan huis is een verwijzing van de huisarts vereist. Behandelingen aan huis zijn tijdelijk, er wordt voor een bepaalde periode een behandelplan opgesteld. Indien de vooropgestelde doelen zijn bereikt, wordt gekeken of behandeling zich kan continueren in de praktijk in Lisse. Mocht eigen vervoer een probleem zijn, kan gebruik worden gemaakt van een regionale vervoersdienst, die u voor een gereduceerd tarief naar de praktijk kunt brengen. We informeren u hier graag over.

Deskundigheid

Het hele team heeft de cursus “Neurorevalidatie” bij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (ITON) gevolgd. De neuropraktijk neemt actief deel aan bijeenkomsten van het CVA kennisnetwerk, MS Zorg Nederland en ParkinsonNet.

Discplines

Fysiotherapie

Na verwijzing door een huisarts of specialist (de neuroloog of revalidatiearts) zal de fysiotherapeut eerst bij u thuis komen om via een intakegesprek samen met u de hulpvraag vast te stellen. De behandeldoelen voor de fysiotherapie liggen op het gebied van uitvoeren of verbeteren van dagelijkse activiteiten zoals lopen, traplopen en fietsen, eventueel met het gebruik van een hulpmiddel. Daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van de conditie en het krachtuithoudingsvermogen. Lees verder


Ergotherapie

Ergotherapie is paramedische zorg die gericht is op het uitvoeren van dagelijkse handelingen. In uw eigen omgeving doet u die dagelijkse handelingen het liefst zelf. Wanneer dit als gevolg van een lichamelijke beperking of geheugenproblemen niet altijd even goed gaat, helpen onze ergotherapeuten u graag. Lees verder


Neuropraktijk | Logopedie

Logopedie

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen. Lees verder


Neuropsychologie

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek (neuropsychologisch onderzoek) en behandeling van de cognitieve en psychosociale gevolgen van een hersenaandoening zoals CVA/beroerte, traumatisch hersenletsel (hersenschudding of -kneuzing), hersentumor, meningitis, epilepsie, MS, Parkinson of dementie. Daarnaast hebben wij uitgebreide expertise als het gaat om het leveren van effectieve en persoonsgerichte psychologische zorg aan patiënten, én hun naasten, met andere psychische en/of somatische aandoeningen. Lees verder

Wilt u een afspraak maken voor neurorevalidatie?

Bel naar 0252-421147 of mail naar info@bootenbroersen.com