Lodaer Img

Fysiotherapie

De fysiotherapeut houdt zich bezig met het menselijke bewegen. Jaarlijks gaan 2,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut voor klachten aan het bewegingsaparaat. Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan je spieren, banden, gewrichten en zenuwen. Ook wel het bewegingsapparaat genoemd. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot houding, pijnklachten na een medische ingreep, zwelling of ademhalinsproblemen. Een fysiotherapeut kan pijn verminderen en het lichaam beter laten functioneren door verschillende behandelingen, oefeningen of door bepaalde ondersteunende hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld tape. De fysiotherapeut doet onderzoek naar de oorzaak van de klachten en stelt aan de hand van de oorzaak een behandelplan op. 

Wat doet een fysiotherapeut?

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling.  In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. De fysiotherapeut kan u op diverse manieren helpen. Wie al eens behandeld is, denkt al snel aan oefeningen doen en massage. Globaal zijn er drie soorten behandelingen: bewegingstherapie, massage en fysische therapie. Vaak worden ze gecombineerd. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of vererging van klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn ‘t meest bij gebaat. In instellingen kan de fysiotherapeut bijdragen aan een zo kort mogelijke opnameduur.

Verder is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten door oefeningen te doen. Maar ook door goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel. 

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

U kunt bij de fysiotherapeut terecht met een verwijzing van je dokter, specialist of tandarts, maar u kunt ook zelf direct naar de fysiotherapeut stappen om een afspraak te maken. De fysiotherapeut kan ook een consultief onderzoek doen. Verwijzers en de fysiotherapeut wisselen veelal onderling patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzer en geeft aanwijzingen voor eventuele vervolgbehandeling. 

Wie betaalt de fysiotherapeut?

Voor fysiotherapie gelden in ons land maximum tarieven die wettelijk zijn vastgesteld. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar of ziekenfonds.

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Wilt u een afspraak maken met de fysiotherapeut?    

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com