Lodaer Img

Kinder-manueeltherapie

Wat is kinder-manueeltherapie?

Een hooggespecialiseerde vorm van manuele therapie (passend binnen het beroepscompetentieprofiel van de NVMT) kan worden toegepast op zuigelingen die een blijvende beperking hebben in het functioneren van hun nekje. Dit wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS). 

De twee meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie van nek en hoofd en/of overstrekking van de nek die beiden (bijna) niet doorbreekbaar zijn. Door het aanhoudende karakter van de dwangstand in de nek kan een afplatting van de schedel ontstaan, de zogenoemde Deformatieve Plagiocephalie. Ook gaat de zuigeling over het algemeen met zijn hele lichaam strekken korte tijd na de geboorte. In het verleden werd de schedelafplatting mogelijk nog met helmtherapie behandeld maar daar is men op teruggekomen na voortschrijdend inzicht en onderzoek.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen. De symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren:

  • een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje,
  • voortdurende onrust,
  • een afwijkende stand van het hoofd,
  • het kind overstrekt zich veel,
  • het kind huilt veel en slaapt slecht,
  • reflux,
  • een afplatting van de (achterzijde) van de schedel en
  • het hele ruggetje is dikwijls scheef (scoliose).

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek, onderzoeken wij uw baby altijd op zeer korte termijn. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje desgewenst meteen behandelen. Na de behandeling zal de kinder-manueeltherapeut indien nodig adviseren ook een kinderfysiotherapeut in te schakelen. Indien we geen door de kinder-manueeltherapeut behandelbare stoornissen vinden, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut of huisarts.

Behandeltraject

Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een gestoorde nekfunctie te herstellen. We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw (schriftelijke) toestemming. Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van volwassenen. Het effect is na de eerste behandeling meestal al meteen waarneembaar. Als uw baby ook overstrekt kan het behandeltraject wat langer duren.

Risico’s

Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 12 jaar na meer dan 300.000 behandelingen bij zuigelingen geen negatieve bijwerkingen opgetreden. Ook wetenschappelijk onderzoek onder 261 behandelde zuigelingen leverde geen bijwerkingen op1.

Kwaliteit

Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn opleiding bij de EWMM (www.ewmm.net) heeft genoten. Ook de verplichte na- en bijscholing wordt door de EWMM verzorgd. De EWMM verzorgt ook andere topspecialisatiecursussen voor manueeltherapeuten.

Indien u daadwerkelijk van plan bent een kinder-manueeltherapeut te consulteren vergewist u zich er dan van dat deze persoon officieel geregistreerd staat in het register van de EWMM. Klik HIER om dat te controleren of ga naar www.ewmm.net/register. De EWMM is een Europese werkgroep van artsen met de specialisatie manuele therapie, welke zich intensief bezighoudt met zuigelingenorthopedie, neurologie en manuele therapie. Ook de grondlegger van de KISS-behandelingen, Heiner Biedermann, maakt hiervan deel uit.

Positionering

Manuele therapie bij zuigelingen en kinderen (0-18 jaar) behoort tot het domein van de manuele therapie. Zuigelingen in de leeftijdscategorie 0-1 jaar met een voorkeurshouding op basis van een hoog cervicale functiestoornis (HCFS) vormen een subgroep binnen de kinder-manuele therapie. Nog niet zo lang geleden werd er algemeen vanuit gegaan dat bij de hele categorie (0–18 jaar) nauwelijks functiestoornissen van de wervelkolom voorkwamen, hetgeen een onjuiste vooronderstelling is gebleken. Inmiddels zijn door de EWMM i.s.m. de Radboud Universiteit (mede door advies en subsidie van de NVMT) een aantal factsheets gepubliceerd met daarin alle verzamelde wetenschappelijke kennis die m.b.t. dit onderwerp tot op heden voorhanden is2,3. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat een dergelijke brede literatuurinventarisatie is gemaakt in het belang van een zorgvuldige behandeling van kinderen met kinder-manueeltherapie nu en in de toekomst. Inmiddels is er meer wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd om deze behandelvorm nog beter te onderbouwen.

Kinder-manueeltherapie is als officiële subspecialisatie door het KNGF benoemd en erkend. Dit besluit doet recht aan de kinderen met wervelkolomproblematiek. Ook zij hebben immers recht op een adequate behandeling van hun problemen en klachten.

Samenwerking en werkwijze

Er wordt binnen onze praktijk intensief samengewerkt met de kinderfysiotherapeut. Multidisciplinaire samenwerking is zeker voor deze categorie patiënten een must! De screening en begeleiding van het hele traject wordt altijd door 1 van onze kinderfysiotherapeuten gedaan en wordt er indien nodig samen met de kinder-manueeltherapeut een behandelplan opgesteld.

Vergoeding

De behandelingen van uw baby worden vergoed uit de basisverzekering. Wilt u weten of wij ook een contract hebben met uw zorgverzekeraar? Kijk dan even op onze site.

Feiten en cijfers

Onderstaande tabel geeft een overzicht over het aantal behandelde zuigelingen in Nederland gedurende de afgelopen jaren.

Team kinder- manueeltherapie:

Wilt u ook een afspraak maken met de kinder-manueeltherapeut?

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com