Lodaer Img

Sportfysiotherapie

 

U heeft een blessure of u raakt overtraind: dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been zijn. Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daardoor hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u is. Dat ziet u terug in het behandelplan en het revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds wordt dit afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. De therapeut kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling opgenomen. Na het intakegesprek en het onderzoek kan worden besloten om aanvullende diagnostiek te doen. Wij kunnen gebruik maken van: 

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden. Gebruik van braces of tape behoort ook tot de mogelijkheden. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt zo nodig met uw trainer over een aangepast trainingsschema. 

Sportmedisch netwerk

Het kan voorkomen dat de sportfysiotherapeut het nodig acht om de sportarts of de orthopeed in te schakelen. Onze praktijk werkt nauw samen met de sportpoli van het Spaarne Gasthuis en het Alrijne Ziekenhuis en er kunnen met uw goedkeuring goede afspraken gemaakt worden over de beste behandeling.

Preventie in de sport

U zult ook merken dat de sportfysiotherapeut automatisch uw sportschoenen onder de loep zal nemen. Hij zal u vragen naar de ondergrond waarop u traint, de materialen die u gebruikt en de opbouw van de training. Hij zal u zeker wijzen op het belang van een goede warming-up en cooling-down. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom staat preventie voor de sportfysiotherapeut op nummer één. 

Sportfysiotherapeutisch advies

De sportfysiotherapeut behandelt, voorkomt en adviseert. Hij is een breed geschoolde allrounder en advisering is een belangrijke taak binnen zijn dagelijks werk. Hij geeft u handvatten om zelf te kunnen oefenen als u last krijgt van acute of sluimerende blessures. Ook kan hij u leren tapen en bandageren. Een sportfysiotherapeut kijkt naar wat u nog wel kunt in plaats van naar uw beperkingen. Reken maar dat een advies van de sportfysiotherapeut uw plezier en resultaten in de sport ten goede komt.

Team sportfysiotherapie:

Wilt u een afspraak maken met de sportfysiotherapeut?

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com