Pluspraktijk | Topzorgpraktijk | *** 3 sterren Praktijk

Kinder-bekkenfysiotherapie

We eten en drinken allemaal. Daarin zitten stoffen die we nodig hebben om te groeien. Wat we niet nodig hebben, plassen of poepen we uit. Dat doen we allemaal en dat is ook heel normaal. We noemen dit de poep- en plasfabriek.

Maar wat als dit niet helemaal vanzelf gaat? Veel mensen, groot en klein, jong en oud, jongen en meisje, hebben klachten bij het plassen en/of poepen. Het is in de eerste plaats belangrijk te weten, dat heel veel kinderen problemen hebben met plassen en poepen!

Er is vaak wat aan te doen en de kinderbekkenfysiotherapeut kan je hier bij helpen.

 

Bij de volgende klachten kan de kinderbekkenfysiotherapeut helpen:

  • Verlies van plas (van druppels verlies tot verlies van een volledige plas)
  • Heel vaak moeten plassen
  • Pijn bij het plassen (terugkerende blaasontstekingen)
  • Bedplassen
  • Verlies van poep of vegen in de broek
  • Verstopping (obstipatie)
  • Buikpijn
  • Angst om te poepen of plassen

Wat kan de kinderbekkenfysiotherapeut voor je doen?

De kinderbekkenfysiotherapeut wil samen met jou en jouw papa en/of mama alles te weten komen over jouw plas- en/of poepproblemen. Hiervoor stelt de kinderbekkenfysiotherapeut veel vragen. Met een vragenlijst wordt er onderzocht hoe het komt dat jij klachten hebt met plassen en/of poepen.

Er wordt ook gekeken naar hoe jij beweegt. Bewegen doe je met veel spieren. Deze spieren zorgen dat je kunt lopen, fietsen, rennen en spelen.

De bekkenbodemspieren zijn spieren die je gebruikt bij het plassen en poepen. Als deze spieren het niet goed doen, ben je niet de baas over je plas- en/of poepgaatje en kan je deze niet goed open of dicht doen.

Ouders:

De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind spelenderwijs te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en te zorgen dat het kind daarover de controle krijgt.

Uit de praktijk is gebleken dat kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 5 jaar over het algemeen heel goed in staat zijn bewust te voelen wat er in zijn of haar lichaam gebeurt. Bij een jonger kind zijn het vooral de ouders die gericht adviezen van de kinderbekkenfysiotherapeut krijgen en wordt er meer spelenderwijs met het kind geoefend.

Het onderzoek:

Tijdens het eerste bezoek zal voornamelijk met uw kind gesproken worden over wat er aan de hand is. Vervolgens zal er uitgelegd worden hoe u en uw kind het plas- en poepdagboekje plus de drinklijst in moet vullen. Het plas- en poeppatroon is altijd aan elkaar gekoppeld. Als er bijvoorbeeld alleen sprake is van bedplassen, zal er ook een analyse gemaakt worden van mogelijke poepproblemen, omdat er een relatie tussen beide problemen is.

Naast de vragenlijsten wordt ook een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Er wordt onder andere gekeken naar de motorische vaardigheden en de rompbalans van het kind, de ademhaling en het vermogen te ontspannen. Er wordt ook gekeken hoe uw kind op het toilet zit.

Al deze zaken spelen een belangrijke rol bij het adequaat kunnen plassen en poepen. Als een bekkenbodemonderzoek zinvol lijkt, zal dit eerst met u worden besproken.

Over het algemeen kan er binnen enkele maanden resultaat worden bereikt. Het resultaat is mede afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek, de duur van de klachten en de motivatie van het kind en de ouders.

Uit onderzoek is gebleken dat 68% van de kinderen van hun klachten afkomt en bij nog eens 12% verminderen de klachten aanmerkelijk.

Als de klachten niet voldoende verminderen zal de kinderbekkenfysiotherapeut, waar zij kan (en al naar gelang de behoefte) ondersteunen in het zoeken naar een vervolgtraject.

De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend om multidisciplinair samen te werken. Dit houdt in dat zij een goed contact heeft met huisartsen en specialisten. Indien nodig kan er tussentijds overleg zijn. Bij beëindiging van het behandeltraject wordt er een rapportage gestuurd naar de verwijzer.

Kinderbekkenfysiotherapie wordt, evenals de algemene fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar, vergoed door uw zorgverzekeraar met een maximum van 18 bezoeken per jaar. Wij werken bij voorkeur met een verwijsbrief van uw huisarts of specialist, maar deze verwijsbrief is niet noodzakelijk.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met:

Kinderbekkenfysiotherapeute

Afke Dijkstra

Afke Dijkstra

Afke Dijkstra

Vivaldistraat 67A, 2162 AB te Lisse

www.bootenbroersen.com

  

Extra informatie kunt u ook vinden op:

www.kngf.nl en www.nvfb.nl

 

 

Openingstijden

maandag 07:45 - 21:00
dinsdag 07:45 - 18:00
woensdag 07:45 - 18:00
donderdag 07:45 - 20:30
vrijdag 07:45 - 18:00
zaterdag 08:00 - 12:00
zondag Gesloten

Algemene beoordeling = 9,0

praktijk boot en broersen qualiview 2017

2017 | 599 beoordelingen | Qualiview