De kinderbekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met problemen in de buik, bekken en bekkenbodem in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

De bekkenbodem

De bekkenbodem is een spierlaag aan de onderkant van het bekken. De  bekkenbodem heeft drie functies:

 • het dragen van de organen in de onderbuik;
 • het sluiten en openen van de urinebuis (het plasgaatje);
 • het sluiten en openen van de anus (het poepgaatje).

Bij kinderen kunnen problemen optreden als de bekkenbodemspieren te gespannen zijn en/of niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of  ontspannen. Ook kunnen door een operatie in de buik- of het bekkengebied of door een traumatische ervaring klachten ontstaan.

Wanneer naar de kinderbekkentherapeut?

Bij problemen en klachten van:

 • urine- en/of ontlastingsverlies;
 • zindelijkheidsproblemen;
 • onrustige blaas, heel vaak plassen;
 • verstopping in de darmen (obstipatie);
 • verminderde eetlust, buikpijn, lusteloosheid;
 • (chronische) blaasontstekingen;
 • angst om te plassen en/of te poepen;
 • bedplassen;
 • problemen op het gebied van de seksualiteit (bij oudere
 • kinderen);
 • Herstel / revalidatie na een operatie in het bekkengebied en/of de buik.

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut?

De kinderbekkenfysiotherapeut zal samen met u en met uw kind – en in samenspraak met de verwijzer, bijvoorbeeld huisarts of kinderarts – op zoek gaan naar een manier om de problemen op te lossen of hanteerbaar te maken. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Eerst zal de kinderbekkenfysiotherapeut de klachten van uw kind inventariseren. Dit gebeurt aan de hand van;

 • een vraaggesprek;
 • poep- en plasdagboeken;
 • lichamelijk onderzoek;
 • eventueel aanvullend onderzoek (echo / flowmetrie / EMG = elektrische meting van spieren en zenuwen).

Na deze inventarisatie bespreekt de kinderbekkenfysiotherapeut de uitslagen en bevindingen met u. U krijgt voorlichting en gerichte adviezen en het behandelplan wordt besproken. Is uw kind nog geen 5 jaar, dan krijgt u voorlichting en gerichte adviezen mee met betrekking tot toilettraining, drinken en voeding.

Bij oudere kinderen kan de kinderbekkenfysiotherapeut met uw kind gaan oefenen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om kinderen op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe ze daarover controle kunnen krijgen. Soms is het nodig andere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend om met andere zorgverleners samen te werken. Ze zal u zo nodig – en altijd in overleg met de verwijzer – adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

Vergoedingen:

Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars uit de basisverzekering (dit zijn 18 behandelingen). Als u een aanvullende verzekering heeft worden – indien nodig – verdere behandelingen ook vergoed. Dit is per verzekering verschillend. Raadpleeg hiervoor even goed uw zorgverzekering en/of polisblad.

Wilt u een afspraak maken met de kinderbekkenfysiotherapeut?   

Ons team kinderbekkenfysiotherapie bestaat uit:

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com