Lodaer Img

Missie

Missie

Boot en Broersen Fysiotherapie is een actief ondernemende en innovatieve (sport)fysiotherapie/manuele therapie/kinderfysiotherapie en neuropraktijk in Lisse met de volgende missies:

 • Het leveren van gespecialiseerde fysiotherapeutische diensten, uitgevoerd door in het betreffende register geregistreerde therapeuten
 • Het leveren van interdisciplinaire diensten, uitgevoerd door in het betreffende register geregistreerde therapeuten (logopedie, ergotherapie, diëtetiek, medisch psychologie)
 • Het leveren van gezondheid bevorderende beweegprogramma’s, zowel individueel als in groepsverband

Visie

Bewegen, actief herstellen van gezondheidsproblemen staat centraal binnen Praktijk Boot en Broersen. De praktijk wil zich onder meer onderscheiden door een snelle start van de actieve inzet van patiënten bij het behalen van hun eigen hersteldoelstelling. Door het analyseren van het gezondheidsprobleem, het zoeken naar factoren die het herstel belemmeren en bevorderen kan een adequaat behandelplan opgesteld worden. Patiënt en therapeut werken samen aan het opheffen van mogelijk belemmerende factoren waardoor de voorwaarden ontstaan voor de start van een succesvol bewegingsprogramma.

De therapeut heeft aan het begin van het proces een behandelende rol, daarna zal deze in de regel overgaan in een meer begeleidende/coachende rol. Hierdoor wordt het de patiënt mogelijk gemaakt zelf de problemen in het bewegingsapparaat op te lossen en in de toekomst te voorkomen.
De praktijk staat voor een gespecialiseerd aanbod aan fysiotherapie. Medewerkers worden actief ondersteund om zich te blijven ontwikkelen binnen hun domein. Handelen volgens de jongste wetenschappelijke ideeën staat daarbij voorop (Evidence Based Practice).
De praktijk staat voor innovatie. De praktijk onderzoekt voortdurend de markt en past hierop zijn diensten aan. Samen met andere gelijkgestemde praktijken wil de praktijk zich verder ontwikkelen om op efficiënte wijze de kwaliteit te verbeteren. Via deze ketenvorming wil de praktijk een serieuze gesprekspartner worden met de zorgverzekeraars.

Strategie

De ‘markt’ van de fysiotherapie is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. De herziening van het zorgstelsel heeft sterke invloed op de bedrijfsvoering van fysiotherapiepraktijken.

Om als fysiotherapiepraktijk hierin goed mee te komen, moet geanticipeerd worden op de kwaliteitseisen die gesteld worden en ontwikkelingen die voor de toekomst te verwachten zijn.
Om als fysiotherapiepraktijk bij de zorgverzekeraars een goede vergoeding te verkrijgen, moet de praktijk zich onderscheiden in kwaliteit.
De praktijk doet dit door deel te nemen aan het kwaliteitsprogramma van het Keurmerk Fysiotherapie verder heeft de praktijk zich aangesloten bij ‘Fysiotopics’ en organisatie van praktijken die een aantal aandoeningen, zoals aspecifieke lage rug-, schouder-, en nekklachten, volgens protocol behandeld en daarvoor vergoed wordt via een DBC structuur (diagnose-behandel-combinatie).

Het streven van de praktijk is om alle medewerkers naar masterniveau op te laten leiden, waarbij de praktijk zich richt op 10 specialismen:

 • Manuele therapie
 • Sportfysiotherapie
 • Bekkenfysiotherapie en kinderbekkenfysiotherapie
 • Kinderfysiotherapie
 • Neurorevalidatie
 • Fysiotherapie bij oncologie
 • Geriatrie fysiotherapie
 • Oedeemtherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Kaaktherapie – CRAFTA

De praktijk is direct toegankelijk, een verwijzing van de huisarts is dus niet noodzakelijk.

Diensten die de praktijk levert zijn:

 • Massage
 • Oefenbegeleiding aan verstandelijk beperkten
 • Fit2Go voor kinderen met overgewicht
 • ZwangerFit
 • Performance testen van sporters op de Watt-bike of C-mill
 • Lichaamssamenstelling via BIVA
 • Uithoudingsvermogen/conditie via FTP test
 • Fitnessabonnementen