Missie

Praktijk Boot en Broersen is een actief ondernemende en innovatieve (sport)fysiotherapie/manuele therapie/kinderfysiotherapie en neuropraktijk in Lisse met de volgende missies:

 • Het leveren van gespecialiseerde fysiotherapeutische diensten, uitgevoerd door in het betreffende register geregistreerde therapeuten
 • Het leveren van interdisciplinaire diensten, uitgevoerd door in het betreffende register geregistreerde therapeuten (logopedie, ergotherapie, diëtetiek, medisch psychologie)
 • Het leveren van gezondheidsbevorderende beweegprogramma’s, zowel individueel als in groepsverband

Visie

Bewegen, actief herstellen van gezondheidsproblemen staat centraal binnen Praktijk Boot en Broersen. De praktijk wil zich onder meer onderscheiden door een snelle start van de actieve inzet van patiënten bij het behalen van hun eigen hersteldoelstelling. Door het analyseren van het gezondheidsprobleem, het zoeken naar factoren die het herstel belemmeren en bevorderen kan een adequaat behandelplan opgesteld worden. Patiënt en therapeut werken samen aan het opheffen van mogelijk belemmerende factoren waardoor de voorwaarden ontstaan voor de start van een succesvol bewegingsprogramma.

De therapeut heeft aan het begin van het proces een behandelende rol, daarna zal deze in de regel overgaan in een meer begeleidende/coachende rol. Hierdoor wordt het de patiënt mogelijk gemaakt zelf de problemen in het bewegingsapparaat op te lossen en in de toekomst te voorkomen.
De praktijk staat voor een gespecialiseerd aanbod aan fysiotherapie. Medewerkers worden actief ondersteund om zich te blijven ontwikkelen binnen hun domein. Handelen volgens de jongste wetenschappelijke ideeën staat daarbij voorop (evidence based practice).
De praktijk staat voor innovatie. De praktijk onderzoekt voortdurend de markt en past hierop zijn diensten aan. Samen met andere gelijkgestemde praktijken wil de praktijk zich verder ontwikkelen om op efficiënte wijze de kwaliteit te verbeteren. Via deze ketenvorming wil de praktijk een serieuze gesprekspartner worden met de zorgverzekeraars.

Strategie

De ‘markt’ van de fysiotherapie is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. De herziening van het zorgstelsel heeft sterke invloed op de bedrijfsvoering van fysiotherapiepraktijken.

Om als fysiotherapiepraktijk hierin goed mee te komen, moet geanticipeerd worden op de kwaliteitseisen die gesteld worden en ontwikkelingen die voor de toekomst te verwachten zijn.
Om als fysiotherapiepraktijk bij de zorgverzekeraars een goede vergoeding te verkrijgen, moet de praktijk zich onderscheiden in kwaliteit.
Eind 2008 is begonnen met het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en in juni 2009 is het HKZ-certificaat behaald. Sinds juni 2011 is de praktijk een pluspraktijk, topzorgpraktijk en AA-praktijk.

Het streven van de praktijk is om alle medewerkers naar masterniveau op te laten leiden, waarbij de praktijk zich richt op 5 specialismen:

 • manuele therapie
 • sportfysiotherapie
 • bekkenfysiotherapie
 • kinderfysiotherapie
 • neurorevalidatie

De praktijk is direct toegankelijk, een verwijzing van de huisarts is dus niet noodzakelijk.

Diensten die de praktijk levert zijn:

 • massage
 • oefenbegeleiding aan verstandelijk beperkten
 • Fit2Go voor kinderen met overgewicht
 • ZwangerFit
 • testen van sporters (onder andere voetballers 45+)
 • fitnessabonnementen