Lodaer Img

Slaapfysio

Inzicht in slaapgedrag als oplossing voor fysieke ongemakken.

Fysiotherapie Boot en Broersen en Oefentherapie Lisse sluiten zich aan bij een nieuw initiatief op het scheidsvlak van fysiotherapie en slaapgedrag. Slaapfysio.nl. Fysiotherapie houdt zich bezig met beweging en houding in relatie tot klachten van patiënten. De rol van het slaapgedrag en de slaapsituatie van een patiënt wordt daar vrijwel nooit in meegenomen. Dit terwijl dit deel van de dag een wezenlijke rol kan spelen in het voorkomen, verhelpen of verzachten van klachten.

slaapfysio boot en broersenSlaapFysio wordt geleid door een officiële fysiotherapeut en diverse slaapexperts. SlaapFysio.nl laat fysiotherapeuten gebruik maken van de unieke SlaapID-service. Door middel van een sensor wordt het slaapgedrag en de slaapsituatie op eenvoudige wijze, thuis in het eigen bed, in kaart gebracht en wordt uitgezocht welke relatie dit heeft tot de aanwezige klachten. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de behandeling van de patiënt en het geven van advies. Daarnaast wordt ten behoeve van diepere inzichten in het slaapgedrag in relatie tot specifieke klachten door SlaapFysio.nl onderzoek gedaan naar diverse klachtgebieden bij patiënten.

Loes Verhoeven  en Mark Batenburg over dit initiatief: “Met regelmaat krijgen wij vragen van patiënten over de mogelijke rol van het slaapgedrag of het bed bij een specifieke klacht. Eigenlijk kunnen wij dan alleen maar algemeen advies geven of doorverwijzen naar een beddenwinkel. Vaak behandelen wij ook klachten van patiënten waarbij we een groot vermoeden hebben dat het slaapsysteem hier een rol inspeelt. Door deze samenwerking zijn wij nu in staat om dit in kaart te brengen en zo een nog beter advies  te kunnen geven of gerichter een persoon te kunnen behandelen”.

“De uitkomsten van de SlaapID-meting kunnen door onze behandelende fysiotherapeut  worden gedeeld met een ervaren, intensief opgeleide specialisten van Beddenspecialist Verkade, waarmee wij via SlaapFysio.nl een samenwerking zijn aangegaan.

De ondernemers van Beddenspecialist.nl maken ook gebruik van de SlaapID-service en werken met producten die geheel persoonlijk aan de specifieke kenmerken van personen aangepast kunnen worden. Bij levering, maar ook na verloop van tijd als de situatie van de betreffende persoon bijvoorbeeld is veranderd. Daarnaast zorgt deze samenwerking voor een verdieping van ons kennisniveau over slaapgedrag in relatie tot specifieke klachten.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Fysiotherapie Boot en Broersen, Dhr. Mark Batenburg, tel. 0252-421147 of per mail; mark@bootenbroersen.com

  • Oefentherapie Lisse, Mevr. Loes Verhoeven, tel.0252-418604 of per mail; loesverhoeven@hotmail.com
  • BeddenspecialistVerkade , dhr.Marcel Zwetsloot,  telefoonnummer 071-3612661of per e-mail verkade@beddenspecialist.nl
  • SlaapFysio, dhr. H. Hulshof, telefoonnummer 033-2530192 of per e-mail info@slaapfysio.nl

of kijk op www.slaapfysio.nl.