Skip to main content

Beweegprogramma

Beweegprogramma

Looptherapie bij Claudicatio Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening: etalagebenen. Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen, en daardoor tijdens het lopen even rust moeten nemen, doen zij net alsof zij naar etalages kijken. Hier komt de naam etalageziekte vandaan.  Lees verder Beweegprogramma voor mensen […]

Beweegprogramma voor mensen met een vers...

Beweegprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking

Doelstelling Doel van dit project is om mensen met een verstandelijke beperking de kans te geven te sporten bij een reguliere sportvereniging/- organisatie in Lisse. Na een jaar training onder begeleiding in onze praktijk hopen wij dat zij een reguliere sport kunnen kiezen naar keuze, waarbij wij de patiënten ook zullen begeleiden. Na aanmelding wordt […]

Open dag | 30 jaar!

Boot en Broersen Fysiotherapie bestond 1 oktober 2021 30 jaar! Om dit groots te vieren hebben wij op zaterdag 2 oktober onze deuren geopend voor iedereen! Onder het genot van een drankje en een hapje namen wij u in vogelvlucht mee door onze praktijk. Via de filmpjes onder aan deze site kunt u kennis maken […]

Welkom in onze praktijk!

Welkom in onze praktijk!

Tarieven 2023 Per 1 januari 2023 gaat er een prijsverhoging in van onze abonnementen. Hier staat een overzicht van nieuwe tarieven. Het blijft mogelijk uw abonnement door te schuiven vanaf 4 weken afwezigheid. Lees verder Medewerkers Ons enthousiaste team bestaat uit 21 gespecialiseerde therapeuten, 5 beweegagogen en 6 secretaresses. Via vakgroepen werken wij samen om […]

Senior fit | MBVO

Senior Fit | MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) is een beweegprogramma van een jaar voor ouderen (55+) met als doel  de zelfredzaamheid en de beweging te optimaliseren. Belangrijk is ook het plezier, de gezelligheid en de contacten die er gelegd worden tijdens het programma. De activiteiten worden zo veel  mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en de […]

Lekker in je Lijf in Lisse

Binnenkort start Fysiotherapie Boot &Broersen met het programma ‘Lekker in je Lijf’. Dit is het beweegprogramma voor mensen die vallen onder het minimabeleid. Het programma is speciaal ontwikkeld voor mensen die een BMI van 25 of hoger hebben, en die een collectieve zorgverzekering voor minima (AV Gemeente-Standaard of AV Gemeente-Top) hebben bij Zorg en Zekerheid.Het […]