Lodaer Img

Neurorevalidatie in de eerste lijn

B&B-logo RGB432
sinds 1 juli 2012 is de verbouwing van Praktijk Boot en Broersen in Lisse voltooid. Naast meer behandelruimtes voor de fysiotherapie zijn er meer disciplines komen werken in de praktijk. Belangrijkste reden voor de komst van deze disciplines is om beter samen te kunnen werken in de eerste lijn. De praktijk wil zich naast het aanbieden van de huidige zorg ook specialiseren in neurorevalidatie.  Neurologische aandoeningen als CVA, MS, ALS en hersentrauma’s vallen onder deze noemer en zijn in de regel complex van aard.
Wat is een beroerte?
Een beroerte wordt ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Bij een beroerte knapt een bloedvat in de hersenen (hersenbloeding) of raakt een bloedvat verstopt (herseninfarct). Of het nu om een bloeding of een verstopping gaat, het gevolg is altijd een beschadiging van de hersenen. Een deel van de hersenen verliest al of niet blijvend zijn functie. De gevolgen van een beroerte zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is.
Er zijn twee vormen van beroerte:
  •  Herseninfarct; hierbij wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten door een bloedstolsel. Een bloedvaatje in de hals of hersenen kan ook dichtslibben, bijvoorbeeld door slagaderverkalking. Hierdoor krijgen de hersenen weinig, of tijdelijk geen zuurstof. Dit is schadelijk voor uw hersenen, omdat uw hersenen zuurstof nodig hebben om te kunnen werken.
  • Hersenbloeding; hierbij scheurt of knapt een bloedvat in de hersenen waardoor het bloed zich in het hersenweefsel ophoopt. Ook hierdoor krijgt een deel van de hersenen geen of weinig zuurstof.
Bij ongeveer 80 procent van de mensen die een beroerte krijgen, gaat het om een herseninfarct. Bij 20 procent is sprake van een hersenbloeding.
Stoornissen na een beroerte zijn bijvoorbeeld spasticiteit, krachtverlies en gevoelsverlies in een been of een arm. Daarnaast komen problemen in taal en spraak (afasie), gedragsverandering en vermoeidheid veel voor. Na een CVA is het vaak moeilijk om de oude activiteiten en werk te hervatten en kan een revalidatieprogramma u helpen.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op:
Samen werken aan uw herstel
Het is belangrijk om snel te starten met de revalidatie, echter goed onderzoek en een goede analyse is noodzakelijk om een gedegen behandelplan op te kunnen stellen.
De stoornissen en bijkomende problemen in het dagelijkse leven die na een beroerte ontstaan zijn vaak zodanig complex dat het verstandig is om met meerdere disciplines samen te werken:
  • fysiotherapeut
  • logopedist
  • diëtiste
  • ergotherapeut
  • neuropsycholoog
  • neuroverpleegkundige
  • revalidatie-arts en huisarts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *