Lodaer Img

Kindersportfysiotherapie

Kindersportfysiotherapie is voor de kinderen die problemen ervaren tijdens sporten en bewegen. De behandeling is specifiek gericht op de sport die het kind beoefent. Veel meer dan bij volwassenen speelt een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling in de behandeling een grote rol. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders betrokken

Wat is kindersportfysiotherapie?

De kindersportfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jongeren met allerlei (sportspecifieke) klachten. Elke leeftijdscategorie heeft verschillende veelvoorkomende klachten, die de kindersportfysiotherapeut door middel van kindvriendelijke testen en observatie kan vaststellen. Door het aanleren van nieuwe motorische vaardigheden helpt de kinder-sportfysiotherapeut bij de ontwikkeling van jouw kind en het verminderen van de klachten.

Motorische ontwikkeling kind

Kindersportfysiotherapie is er ook voor kinderen met een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling. Dit kan aangeboren of het gevolg zijn van een moeizaam verlopen bevalling of van een ongeluk, maar ook van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.

Team kindersportfysiotherapie

Wilt u een afspraak maken met de kindersportfysiotherapeut?   

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com