Lodaer Img

Lekker in je Lijf in Lisse

Lekker in je Lijf

Binnenkort start Fysiotherapie Boot &Broersen met het programma ‘Lekker in je Lijf’. Dit is het beweegprogramma voor mensen die vallen onder het minimabeleid. Het programma is speciaal ontwikkeld voor mensen die een BMI van 25 of hoger hebben, en die een collectieve zorgverzekering voor minima (AV Gemeente-Standaard of AV Gemeente-Top) hebben bij Zorg en Zekerheid.Het programma wordt volledig vergoed. Dus géén kosten voor u.

Doel

Het doel is om te starten met bewegen en je lekker in je lijf te voelen! Tijdens de lessen wordt er zowel alleen als in een groep geoefend. Er is ook tijd voor gezelligheid.

 Inhoud

·         Een of twee keer per week bewegen in een groep

·         Begeleid door een fysiotherapeut

·         Voor mensen met overgewicht

·         Voorlichting door een diëtist over gezonde voeding

·         Zes maanden

Wanneer

Dinsdag       13:00 – 14:00 uur               Donderdag  9:30 – 10:30 uur

Dit programma is in samenwerking met Zorg en Zekerheid, gemeente Lisse, GGD Hollands Midden en Fysiotherapie Boot &Broersen.

Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Boot &Broersen,info@bootenbroersen.com of 0252-421147.