Lodaer Img

Valpreventie

Valrisico en valanalyse:

De aandacht voor valongevallen en valpreventie is in de laatste jaren enorm toegenomen. Met terechte reden, want gemiddeld komt er iedere 4 minuten een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp (SEH) na een valongeval.

Wist u dat de meeste van deze valongevallen voornamelijk plaatsvinden in en rond het huis? Naast het risico op lichamelijk letsel, heeft een valongeval veel impact op de zelfredzaamheid, het langer thuis kunnen wonen, de kwaliteit van leven en het ontstaan van valangst.

Dit alles maakt dat wij het belangrijk vinden om prioriteit te geven aan valpreventie. Het kan zijn dat u al een keer gevallen bent, u bang bent om te vallen of dat u merk dat u problemen krijgt met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Zoals gezegd vinden de meeste valongevallen plaats in en rond het huis, dus denk hierbij juist aan die alledaagse handelingen, zoals het opstaan uit de stoel, aankleden, douchen of traplopen.

Herkent u zich in een van bovenstaande punten, maak dan een afspraak bij Lisa of Niels voor het afnemen van de valrisicotest. Aan de hand van deze valanalyse en lichamelijk onderzoek kunnen zij u een op maat gericht advies geven. Hierbij kunt u denken aan een advies om een afspraak met de ergotherapeut te maken, deel te nemen aan een valpreventiecursus, beweeggroep of individueel trainingsprogramma.

Team Valpreventie

Wilt u een afspraak maken met de Valpreventie fysiotherapeut?

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com